Alternatywna historia
Advertisement

Strona dotyczy osi czasu scenariusza użytkownika Elairon/Auster, Gloria renascentis imperii (GRI).

Oś czasu[]

602 - Cesarz Maurycjusz po przemyśleniu dokładnie swej decyzji, postanowił nie wysyłać armii Bizancjum na północ od Dunaju by zimą zaatakowała Awarów.

603 - Podpisano pokój Bizancjum z Awarami.

606 - Maurycjusz umacnia Dunaj w razie ewentualnej wojny z Awarami. Wybuch Pierwszej wojny Lombardzkiej między bizancjum a Longobardami.

607 - Klęska Bizancjum w bitwie pod Garigliano.

608 - Zwycięstwo bizancjum w południowym Benewencie.

609 - Awarowie atakują dunaj.

611 - Pokój z Longobardami. Benewent w rękach Bizancjum.

612 - klęska Awarów pod Belgradem.

614 - pokój z Awarami. Maurycjusz uchwala "Renascentis Imperii", który uznaje podział Cesarstwa po śmierci Cesarza.

616 - Umiera Maurycjusz. Zgodnie z "Renascentis Imperii" podział Cesarstwa na Wschód pod władzą Teodozjusza III (Bałkany, Grecja, Anatolia, Palestyna, Armenia, Egipt) i Zachód pod władzą Tyberiusza (bizantyjska Italia, Kartagina, Maroko, Gibraltar i Malaga.).

617 - Uchwalenie "Bellum Imperium". Sojusz militarny między zachodem a wschodem.

622 - Najazd Awarów na bizancjum. Prorok Mahomet jednoczy Jatrib.

624 - Pokój z Awarami. Wybuch II wojny Lombardzkiej.

628 - Wybucha Wojna arabska między ghassanidami a Muzułmanami.

629 - koniec wojny Lombardzkiej. Spoleto włączone do Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Dołączenie Persji i jej arabskich sojuszników do wojny z islamem.

630 - Przyłączenie Bizancjum do wojny w Arabii.

632 - Umiera Mahomet. Początek nie powodzeń na froncie i wojny o władzę.

634 - Upadek Medyny. Rzymianie zajmują Gades i Sewille.

636 - Zdobycie mekki. Upadek kalifatu.

638 - Umiera Teodozjusz III. Maurycjusz II cesarzem. Renesans Bizantyjski.

641 - Po śmierci Tyberiusza, Teodor zostaję cesarzem zachodniorzymskim.

644 - Armia Rzymska pokonuję siły Wizygotów i zajmuje Kordobe.

652 - Walencja zdobyta przez rzymian.

658 - 660 - III wojna lombardzka, zakończona białym pokojem.

662 - Śmierć Maurycjusza II. Konstantyn III cesarzem Wschodniorzymskim.

665 - 672 - Wojna persko bizantyjska o Armenie.

672 - Rozejm w Damaszku. Wschodnią Armenia i mosul w rękach bizancjum.

673 - Honoriusz Justynian cesarzem zachodniorzymskim.

675 - 678 - IV wojna lombardzka. Rzymianie zdobywają Toskanię.

679 - 682 - Najazd Bułgarów na Dunaj zakończony ich klęską.

683 - Rzymianie zdobywają Meride.

684 - 689 - V wojna lombardzka. Zdobycie Akwilei, Trydentu i Werony przez rzymian.

685 - Konstantyn IV cesarzem wschodu.

689 - Tyberjan cesarzem zachodniorzymskim.

691 - Utrata Meridy.

693 - 696 - II najazd bułgarski na Wschodni Rzym zostaje odparty.

699 - 702 - VI wojna lombardzka. Biały pokój.

705 - 707 - VII wojna lombardzka. Zależność longobardów od Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

710 - Justyn III cesarzem Wschodniorzymskim.

717 - Jan I cesarzem zachodniorzymskim.

720 - Jan I zdobywa Meridę.

723 - Bitwa pod Toledo. Toledo w ręku cesarstwa. Rozpad i Upadek państwa Wizygotów.

726 - 730 - III najazd Bułgarów na bizancjum. Klęska Bułgarii pod madarą.

727 - Wyzwolenie państwa longobardów spod zależności od cesarza.

733 - 740 - Wojna persko Bizantyjska. Zachodnia Mezopotamia w rękach Rzymian.

735 - 738 - VIII wojna lombardzka. Ponowna zależność longobardów od cesarstwa. Genua rzymska.

738 - 746 - Wojna domowa w persji.

738 - Konstantyn V cesarzem Wschodniorzymskim.

740 - Juliusz Cesarzem zachodniorzymskim.

744 - 753 - IX wojna lombardzka. Upadek państwa Longobardów (Poza księstwem Mediolanum).

745 - Nishan I zdobywa Ktezyfon i obala sasanidow.

746 - Nishan I zdobywa Tabriz. Koniec wojny domowej. Początek dynastii Nishanidów.

755 - 764 - Juliusz I podbija liczbę księstwa Wizygotów w iberii. Poza panowaniem rzymskim zostaję tylko Lizbona, Asturia, Baskonia i Barcelona.

762 - Konstantyn VI cesarzem Wschodniorzymskim.

766 - Michał I wielki Cesarzem zachodniorzymskim.

767 - 774 - Bułgarzy zdobywają dobrudże.

768 - Karol I królem franków.

772 - Karol I zdobywa Barcelone.

777 - 789 - Wojna dwunastoletnia między Rzymem a Frankami.

787 - Zwycięstwo Michała I nad Karolem I pod Weroną.

789 - Pokój w Pawii. Barcelona Rzymska. Karol I upokorzony.

790 - Maurycjusz III cesarzem zachodniorzymskim.

792 - 803 - Wojna Bizantyjski perska. Nishan II (wnuk Nishana I) odbija Mezopotamię i Mosul.

797 - 804 - Wojna siedmioletnia między Frankami a rzymem. Zakończona białym pokojem.

799 - Jan II cesarzem zachodniorzymskim.

804 - Likwidacja księstwa Mediolanu, ostatniego państwa longobardów.

806 - Upadek Chanatu Awarskiego.

808 - 815 - Wojna bułgarsko Bizantyjska. Widyń i Tyrnowo bułgarskie.

813 - Cyrus Nishanid władcą Persji.

814 - Próba rewolty Leona Armenczyka w Bizancjum zakończona klęską. Umiera Karol I.

816 - Konstantyn VIII cesarzem wschodu.

818 - Jan III cesarzem zachodniorzymskim.

818 - 823 - Wojna persko Bizantyjska. Armenia pod władzą Persów.

822 - 825 - Wojna Narbonnska. Narbo prowincją rzymską.

833 - Adrian I cesarzem wschodu.

836 - Obalenie Adriana. Kres dynastii Justyniana na wschodzie. Konstantynokles cesarzem.

837 - Leon Grecki cesarzem wschodu (marzec-listopad).

837 - Teoklas cesarzem wschodu.

838 - Rzymianie zdobywają Dalmację.

839 - Adrian II Adrianidos pokonuje i więzi Teoklasa w Efezie.

840 - Adrian II Adrianidos jedynym cesarzem.

840 - 843 - Wybuch II wojny Narbonnskiej. Rzymianie zdobywają Prowansję.

843 - Rozpad państwa franków na Wschód, Zachód i Centrum.

843 - Jan III umiera. Na łożu śmierci wybiera swojego dalekiego kuzyna i generała Leona Oktawiana.

844 - 852 - I wojna normańska z Rzymem. Zakończona klęską najeźdźców z północy.

856 - 864 - II wojna normańska. Zwycięstwa Rzymu pod Gibraltarem i Lizbona.

859 - Jan Adrianidos cesarzem Wschodniorzymskim.

862 - Ruryk zakłada państwo Ruskie (882 Ruś kijowska)

866/867 - Leon Oktawian pokonuje i zdobywa Burgundię.

869 - Teodozjusz Oktawian cesarzem zachodu.

869 - 872 - Wojna persko Bizantyjska zakończona białym pokojem.

874 - 890 - Wojna szesnastoletnia między Rzymem a Frankami.

876 - Klęska franków pod Tuluza.

879 - Teodor Adrianidos cesarzem wschodu.

885 - Normanowie pustoszą Francję.

888 - Upadek Paryża.

890 - Pokój w Orleanie. Akwitania i południowa galia rzymska. Bretania, Calais i Normandia wikingów.

892 - Włączenie państwa franków zachodnich do franków wschodnich.

895 - Jan Oktawian cesarzem zachodniorzymskim. Węgrzy przybywają do Dacji.

897 - 908 - Wojna Węgrów i bizancjum z Bułgarami.

899 - 903 - Najazd Węgrów na italie.

901 - Klęska Węgrów pod Trydentem.

902 - Justyn IV Adrianidos cesarzem wschodu.

901 - 909 - Najazd Węgrów na Karyntie i jej zdobycie.

910 - Upadek Bułgarii. ziemie aż po Dunaj bizantyjskie.

912 - Chrzest Normandii.

Advertisement