Alternatywna historia
Advertisement

Zobacz też Operację z czasów wojny gruzińsko-rosyjskiej
Operacja:Wostok — to sowiecka operacja. Jej pierwsza wersja powstała w 1980. Została zatwierdzona przez sekretarza generalnego Zwiążku Sowieckiego — Leonida Breżniewa. Polegała ona na zbrojnej napaści na terytorium Polskiej Republiki Ludowej. Uaktywnić się miały garnizony sowieckie w Polsce. W maju roku 1987 podczas Strajków Marcowych kiedy to obywatele kilku polskich miast zaatakowali posterunki milicji i bazy sowieckie. Do najkrwawszych walk doszło w Gdańsku, wojska sowieckie omal nie wkroczyły do niego. Rozkaz został ostatecznie odwołany ponieważ bano się reakcji zachodu którego przywódcą był stanowczy republikański prezydent Ronald Reagan.

Operacja była podobna do Operacji:Dunaj przeprowadzonej na terenie Czechosłowacji. Pewnym argumentem przeciw przeprowadzenia tej operacji było również posiadanie przez rząd Polskiej Republiki Ludowej broni atomowej z zasięgiem pozwalającym na zaatakowanie Kijowa, Pragi, Bratysławy, Wilna, Królewca i Berlina co mogłoby być katastrafolne w skutkach dla Układu Warszawskiego.

Planowany Przebieg=[]

W BUDOWIE!!!

Advertisement