Alternatywna historia
Advertisement

Pierwsze państwo, zwane czasem Państwem Prasemickim - fikcyjne państwo, będące pierwszym państwem na Ziemi. Jego istnienie znane jest z inskrypcji ,,Kronika'' napisanej przez Anonimowego Semita i wykopalisk. Jego lata istnienia szacowane są na okolice lat 7 tys. lat.p.n.e. Przyczyną upadku była prawdopodobnie susza, przez którą gospodarka oparta na rolnictwie upadła.

Advertisement