Alternatywna historia
Advertisement

Pokój w Nystad (fiń. Uudenkaupungin Rauha) został podpisany przez Szwecję i Carstwo Rosyjskie 10 września (30 sierpnia wg kalendarza juliańskiego) 1721 w Uusikaupunki (szw. Nystad) na zachodnim wybrzeżu Finlandii. Zakończył on III wojnę północną.

Wojna ta zakończyła się zwycięstwem armii rosyjskiej. Na mocy postanowień pokoju, Szwecja utraciła na rzecz Rosji: Ingrię, Karelię z miastem Wyborg, Estonię i częsć Inflant. Szwecja zobowiązana była również do wypłaty reparacji wojennych.

Wcześniej, na mocy innych traktatów zawartych w latach 1719-1720, Szwecja utraciła również na rzecz:

  • Hanoweru: Księstwo Bremy;
  • Prus: wschodnią część Pomorza Szwedzkiego ze Szczecinem i wyspą Uznam;
  • Królestwa Danii i Norwegii: rejon Guovdageaidnu Kautokeino i Karasjok.
Advertisement