Alternatywna historia
Advertisement

Polska to państwo w Europie będące członkiem oraz założycielem Inicjatywy Trójmorskiej, które w roku 2020 na mocy referendum, zostało przemianowane z systemu parlamentarnego na prezydencki, tym samym ogłaszając IV Rzeczpospolitą Polską. Jest ona jedną z najszybciej rosnących gospodarczo krajów w Europie, oraz działa jako równowaga i negocjator między dwoma mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, za co zawdzięcza sobie świetne stosunki z oboma państwami.

Historia[]

Solidarność i powstanie[]

By dowiedzieć się więcej zalecamy odwiedzić stronę Wikipedii na temat historii Polski podczas Zimnej Wojny oraz Solidarności

Reformacja[]

6 maja 2020 rozpoczęły się wybory Polskie wybory prezydenckie. Spośród wielu kandydatów ostatecznie do kolejnej tury przeszło tylko dwóch, niezależny i młody, bo zaledwie 36-cio letni Maksymilian Zimierski oraz reprezentantka PO, Ewa Kopacz. Zwycięstwo jednak trafiło do młodego polityka o włos, bo zaledwie dwa procent. Praktycznie natychmiastowo doszło do szeregu reform oraz referendum Reformy Ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, w której zaproponowano przekształcenie III RP z systemu parlamentarnego na prezydencki, bardziej na wzór Stanów Zjednoczonych. Reforma ustroju przeszła z 61.4% poparciem, a Polska oficjalnie została IV Rzecząpospolitą Polską. To zapoczątkowało tak zwaną "Złotą Erę" tego państwa.

Złota Era[]

Przez pierwsze 100 dni kandydatury Maksymiliana doszło, jak wcześniej było wspomniane, do szeregu zmian. Po pierwsze, zadecydowano o rozbudowę polskich autostrad, które do tej pory były planowane na całkowite ukończenie w 2031 roku teraz zostały przewidziane na ukończenie w 2026 roku. Do tego postanowiono polepszyć drogi na wielu odcinkach istniejących już dróg ekspresowych i autostrad. Po drugie, zdecydowano się na zwiększenie wydobycia węgla polskiego oraz znaczące zmniejszenie ilości importowanego węgla z Rosji. Po trzecie, doszło do reformy armii oraz wprowadzono służbę obowiązkową, podobną do tej w Francji (tudzież osoba która studiuje wyższą edukację lub zostanie uznana za niezdolną fizycznie bądź mentalnie nie będzie musiała odbyć dziesięciomiesięcznej służby). Reforma Wydobycia Węgla została napotkana z oburzeniem Unii Europejskiej, która uznała to za pogwałcenie nałożonych limitów emisji. Polska odpowiedziała jednoznacznie, że Unia powinna się martwić bardziej Niemcami i Francją niż Polską. Wkrótce po tym, podczas uroczystości otwarcia Łuku triumfalnego z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Wilanowie 25 sierpnia 2020 roku ogłosił nadchodzące referendum w sprawie odejścia z Unii Europejskiej. Referendum spotkało się z 63% poparciem, i postanowiono odejść z Unii.

Wkrótce po odejściu Polski z Unii Europejskiej, odeszły również Węgry, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Podczas spotkania 18 grudnia 2020 roku postanowiono zacieśnić współpracę krajów Trójmorza, oraz do inicjatywy zaproszono Austrię, która odeszła dwa dni przed spotkaniem. Przez następne lata liczne państwa, w tym Czechy, Słowacja a nawet Serbia przyłączyły się do inicjatywy.

Interwencja Ukraińska[]

Ustrój polityczny[]

Od roku 2020 Rzeczpospolita Polska jest systemem prezydenckim, w którym to Prezydent sprawuje władzę wykonawczą.

Gospodarka[]

Gospodarka Polski jest gospodarką mieszaną.

Głównymi partnerami handlowymi Polski są państwa Inicjatywy Trójmorskiej, Stany Zjednoczone, Rosja oraz Niemcy (od których Polska przeprowadza kroki w stronę uniezależnienia).

Turystyka[]

Turystyka w Polsce nabrała gwałtownego wzrostu w roku 2025, kiedy to za wsparciem finansowym od rządu otwarto Dune City, resort wypoczynkowy nad Bałtykiem zaraz nieopodal miasteczka Mielno. Kurort okazał się natychmiastowym sukcesem, zwiększając przychody z turystyki o ponad 9.6% od przychodów z zeszłego roku.

Popularnymi obiektami turystycznymi są również miasta Warszawa, Kraków, Królewiec oraz Lwów.

Advertisement