Alternatywna historia
Advertisement

Polska Socjalistyczna Republika Rad - państwo powstałe po zwycięstwie Rosyjskiej FSRR, Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR nad II Rzeczpospolitą w 1920 roku. W 1922 roku została włączona do ZSRR.

Powstanie

Polska Socjalistyczna Republika Rad została proklamowana dnia 24 sierpnia w Warszawie, po wycofaniu się wojsk polskich z miasta i wkroczeniu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Granice państwa zostały określone jako "granice Polski Burżuazyjnej sprzed rozpoczęcia wyzwalania Polski w 1920", więc pominięto Śląsk, który walczył za Polskę, pominięto ponadto Wilno, które oddano Litwie ( jeszcze demokratycznej ). 25 sierpnia, Józef Piłsudski wydał rozkaz dalszej walki. Powstańcy Śląscy, Białoruska Armia Narodowa i Wojsko Ukraińskiej Republiki Ludowej zostało zmobilizowane całkowicie do walki z "Polską Robotniczą". 1 września, Polska SRR zajęła Lwowszczyznę i Małopolskę. Wtedy też Śląsk przyłączono do RP. 17 września, Sowieci podeszli pod Łódź. 18 września utworzono "Polską Armię Czerwoną". 20 września zajęto przyłączony do RP Śląsk. Piłsudskiemu pozostała tylko Wielkopolska i Pomorze. 1 listopada, Sowieci doszli do Gdańska, odcinając RP od Morza Bałtyckiego. 2 listopada, Piłsudski rozkazał Armii wycofywanie się do Poznania, pozostawienie tam 10 000 żołnierzy ( z 100 000 ), reszta miała wycofać się przez Niemcy do Francji. Sam Piłsudski wraz z Rządem RP opuścili Polskę w nocy 2/3 listopada. 3 listopada utworzono Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i Siły Zbrojne Polski we Francji. 10 000 żołnierzy wielkopolskich skupiło się w Poznaniu, gdzie bronili się do 10 listopada. 11 listopada, Najwyższy Wódz Obrony Polski, Jan Kowalski, podpisał w imieniu Rządu na uchodźstwie "Akt Kapitulacji Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad". Świat demokratyczny nie uznał Polskiej SRR. Granice PSRR powiększyły się o Śląsk, jednak Wilno pozostawało Litewskie. PSRR graniczyła do 1921 roku z : Czechosłowacją, Rumunią, Ukraińską SRR, Białoruską SRR, Litwą, Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem. W 1922 PSRR graniczyła z : Czechosłowacją, Rumuńską SRR Ukraińską SRR, Białoruską SRR, Litewską SRR, Niemcami i Gdańską SRR. Po zawiązaniu ZSRR, 30.12.22, graniczyła z republikami związkowymi : Litewską, Białoruską, Ukraińską, Rumuńską i Gdańską, oraz z państwami demokratycznymi : Niemcami i Czechosłowacją.

Advertisement