Alternatywna historia
Advertisement

Powstanie Chmielnickiego– powstanie Kozaków Zaporoskich i chłopstwa ruskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko litwie . Trwało w latach 1648–1652.

Advertisement