Alternatywna historia
Advertisement

Przewrót w Polsce[]

Po zakończeniu Wielkiej Wojny na Wschodzie. W Polsce został utworzony "Niepodległy" rząd w przyjaźni i sojuszu z Rosją. Lecz tak naprawdę było to państwo satelitarne. Rząd był zależny całkowicie od Kremla.

Legiony Polskie straciły swój cel na wschodzie. Ostatecznie dowódca legionów Polskich na Wschodzie - Józef Piłsudski wyszedł z propozycją do dwóch Cesarzy. Piłsudski będzie działał zaczepnie w Polsce, a być może dokona powstania zbrojnego tamże, żeby osłabić Rosję. W zamian Austro-Węgry i Niemcy będą wspierać czynnie go w przedsięwzięciach.

Piłsudski w Maju przyjechał do Polski. Zaczął dogadywać się z Polskim Ruchem Anty-Rosyjskim. Był on mały, ale zawsze coś. Postawił też na współpracę z dawnymi socjalistami. Wszystko po to, aby zbudować ogromną siatkę szpiegowską. Założył również nielegalną organizację paramilitarną "Majowczycy". Zaraz też rozpoczął rekrutację. Siatka była najbardziej rozbudowana na Mazowszu i Lubelszczyźnie. 28 Maja spotkał się z Romanem Dmowskim wodzem Ruchu Narodowościowego w Polsce, lecz Piłsudski był rozczarowany. Dmowski nie chciał walczyć zbrojnie z Rosją. Uważał, że demokracja osłabi Rosję, i należy czekać na dogodną okazję w przyszłości. Potem zaczął spotkania z Polskimi Wojskowymi - Dowborem-Muśnickim, Józefem Hallerem i innymi. Dowbor-Muśnicki nie był za powstaniem przeciwko Białej Rosji. Sam walczył za nią w I Korpusie Polskim w Rosji, i nie ma ochoty za nią teraz walczyć. Przeciwnie było z Józefem Hallerem, Haller pragnął wolnej Polski. W Czerwcu struktura przyszłego powstania nabierała coraz lepszych kształtów. Piłsudski nie tylko miał swoich agentów w Wojsku, ale też i w związkach pracowniczych, prasie i nawet rządzie. W Lipcu rozpoczęły się przygotowania armii Powstańczej. Z III ex-legionów Polskich powstała jedna ujednolicona Armia Uwolnienia Polski (AUP). Oddziały były trenowane i uzbrajane na Austriackiej Galicji. W Sierpniu AUP liczyła 105tys żołnierzy. Piłsudski zaplanował powstanie na listopad 1918 roku.

Przewrót[]

Obraz

2 Listopada Piłsudski przybył do Zamościa na tajne spotkanie wszystkich jego współpracowników w Polsce. Przedyskutowane zostały sprawy powstania, i jego przyszłości. 10 Listopada AUP przekroczyła Polsko-Austriacką granicę. 11 Listopada został wysłany telegraf do rządu Polskiego przez Piłsudskiego o poddaniu się, i oddaniu władzy dla niego. Rząd Polski się nie zgodził. AUP zajęła kraków, i okolice. Wywiązała się strzelanina przy budynku rządu w Warszawie. Ostrzelano samochód, w którym wieziono Romana Dmowskiego i Premiera Rządu - Stanisława Wojciechowskiego. Roman Dmowski został ranny, a Wojciechowski umarł następnego dnia w szpitalu. Dowbor-Muśnicki został powołany na Naczelnika Wojsk Polski, i ogłosił mobilizację. Większość ludzi odmówiła mobilizacji. Wprowadzono więc surowe kary. Wojsko Polskie stanęło pierwszy raz w boju z AUP pod Lipówką. Większość żołnierzy armii Polskiej się poddała i przeszła na stronę AUP. To spowodowało, że struktura państwowa w Polsce zaczęła się sypać. Mówiono o Rosyjskiej interwencji. Po zwycięstwie pod Lipówką, Piłsudski pomaszerował na Warszawę. Tam nie napotkał oporu. Jedynie w budynku rządowym straż (W większości to byli Rosjanie) stawiła opór. Piłsudski z swoimi żołnierzami wszedł do budynku rządu. Tam zastał Dowbora-Muśnickiego, którego wziął w niewolę. 16 Listopada władza została przekazana dla Piłsudskiego. Przejął pozycję Naczelnika Wojsk. Ustanowił Polską Juntę wojskową. Wcielił AUP w Armię Polską, a Generałów wiernych dawnemu rządowi zaaresztował. Józef Haller, Sikorski, Sosnkowski i Wieniawa-Długoszewski stanowili najbliższe otoczenie Piłsudskiego. Natychmiast Wojsko Polskie stanęło w gotowości na Wschodniej Granicy.

Wojna[]

Advertisement