Alternatywna historia
Advertisement

Protektorat Ukrainy – alternatywne państwo istniejące pod rządami Imperium Rosyjskiego od 1901 roku.

Protektorat Ukrainy jest państwem położonym w Europie Wschodniej, graniczącym na północnym wschodzie z Rosją, na południu z Rumunią, na zachodzie z Austro-Węgrami oraz na północnym zachodzie z Królestwem Polskim. Powierzchnia państwa wynosi około 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, a liczba ludności szacowana jest na 30 milionów mieszkańców. Oficjalnym językiem państwowym jest rosyjski.

Prezydentem Protektoratu Ukrainy jest obecnie Nikołaj Włodzimierzowicz Iwanow, który objął urząd w 2010 roku.

Historia[]

Protektorat Ukrainy powstał w 1901 roku na mocy układu pomiędzy Imperium Rosyjskim a Austro-Węgrami. Układ ten przewidywał utworzenie odrębnego państwa ukraińskiego pod opieką Rosji, które miało być jednocześnie sojusznikiem Austro-Węgier w regionie. W rzeczywistości Protektorat był jedynie władzą marionetkową kontrolowaną przez Rosję.

W okresie I wojny światowej Protektorat Ukrainy zmuszony był do walki po stronie Centralnych Mocarstw, co skutkowało znacznymi stratami wśród ludności i zniszczeniem infrastruktury państwa.

Po rewolucji październikowej w Rosji władzę nad Protektoratem przejęła bolszewicka Rosja Sowiecka. W okresie międzywojennym Protektorat uległ rosyjskim wpływom kulturowym i politycznym, choć formalnie zachował pewną autonomię. W czasie II wojny światowej Protektorat Ukrainy został przymusowo przyłączony do Rosji, lecz po wojnie udało się wyzwolić, lecz tylko jako państwo marionetkowe.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku Protektorat Ukrainy ogłosił niepodległość, jednak nie została ona uznana przez Rosję. Co doprowadziło do Wojny Ukraińsko-Rosyjskiej, wojnę tę wygrała Rosja. W latach 90. XX wieku państwo przechodziło trudne czasy, m.in. z powodu wymęczenia konfliktem na wschodniej granicy z Rosją. Obecnie Protektorat Ukrainy jest państwem o stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej.

Siły Zbrojne[]

Protektorat Ukrainy posiada rozwinięte siły zbrojne, w skład których wchodzą wojska lądowe, marynarka wojenna oraz lotnictwo. Liczba żołnierzy wynosi około 300 tysięcy.

Obronność państwa wynosi około 300 000 żołnierzy, w tym 250 000 w armii lądowej, 30 000 w marynarce wojennej oraz 20 000 w siłach powietrznych. Siły zbrojne kraju dysponują również licznymi pojazdami pancernymi, artylerią i systemami obrony przeciwlotniczej.

Advertisement