Alternatywna historia
Advertisement

Witaj! Na tej stronie zawarto ranking 100 największych imperiów/państw w Alternatywnej Historii! Ranking dotyczy wszystkich uniwersów!

Imperium Kopttańskie (Cykl Bojowiański)[]

 • Początkowo imperium było niewielkim chanatem założonym przez Jusa, który zjednoczył wszytkie plemiona ujjadzkie w 400 p.n.e i podporządkował sobie znaczną część plemion Weskich
 • Syn Jusa, Jusygejt zabił starszego brata Josugeja i podbił niezależną Weś, Eńców, Iżorów, Nieńców i Samojedów
 • Po śmierci Jusygejta, chanat został podzielony przez jego synów, którzy dalej dokonywali pobojów
 • Wszystkie nowo powstałe państewka ponownie zjednoczył potomek Jusa, Gejt, a za panowania jego syna o imieniu Lerngsztorg państwo osiągnęło szczyt potęgi terytorialnej, militarnej i gospodarczej oraz na krótko (2 lata) zajmując ziemie Mandziarów i podporządkowując sobie znaczną część terytorium Słowian
 • Po śmierci Lerngsztorga nie było już żadnego żywego potomka Jusa w wyniku czego zapoczątkowana przez niego dynastia Jusycka upadła, a władzę - po burzliwej wojnie domowej - przejął kagan Pieczyngów Balamber, który zapoczątkował dynastie Attylidów panującą 300 lat;
 • Po śmierci Ernaka - mimo iż w tym czasie jeszcze żyli przedstawiciele panującej dynastii - imperium rozpadło się na Rzeszę Kopttańską oraz na Republikę Kopttańską

Republika Kopttańska (Cykl Bojowiański)[]

 • Imperium Kopttańskie rozpadło się w 360 n.e na Republikę i Rzeszę Kopttańską w wyniku konfliktu zwolenników demokracji, a jej przeciwników;
 • Początkowo Republika zachowała, co prawda większą część dawnego imperium, ale wewnętrznie była o wiele słabsza od Rzeszy ze względu na brak jednego władcy
 • Przez ponad 1000 lat z dziesięcioletnimi przerwami wschodnia część dawnego imperium Kopttańskiego musiała się zmagać się z zachodnimi "pobratymcami", Rzeszą Chazarską, Królestwem Sarmatenii, Królestwami Chińskimi i z cesarstwem Japońskim. 
 • Niespodziewanie od 1360 roku począwszy szczęście zaczyna uśmiechać się do republiki.
  • W 1370 kagan Naganasanii - Urwandel odbiera wszystkie posiadłości japońskie znajdujące się poza wyspą i przyłącza do Republiki.
  • W 1375 następca Urwandela - Jabagedej przeprowadza udaną interwencje w Japonii prowadząc m. in. do sporego wyniszczenia północnej części kraju i podziału cesarstwa na trzy zależne od republiki królestwa. Japonia już nigdy nie podniosła się po tej niszczycielskiej inwazji i przestała być jakimkolwiek zagrożeniem dla republiki
  • W 1382 najpotężniejszy wódź republiki Hazbelgen dokonuje wspólnie z Imperium Florencjuszy rozbioru Rzeszy, a znaczna część dawnego rywala znajduje się w obrębie państwa republikańskiego
  • Na początku 1400 następca Hazbelgena, Bagamogan dokonuje korzystnego dla republiki przewrotu politycznego w Chinach odzyskując dodatkowo niegdyś utraconą na rzecz południowego sąsiada Mongolie.
  • W 1402 roku ten sam Bagamogan dokonuje inwazji w Chinach, doprowadzając do olbrzymich szkód i do podziału cesarstwa na trzy pomniejsze państwa, jak w przypadku Japonii. Chiny od tego czasu nigdy już nie będą stanowić zagrożenia.
 • Od 1410 roku na republikę spada nieszczęście za nieszczęściem włącznie z wielkim kryzysem zewnętrznym, a to prowadzi w 1450 do rozwiązania Republiki Kopttańskiej i utworzenia na jej gruzach Chanatu Mongolskiego, Eńskiego, Udumurckiego, Samojedzkiego, Jakudzkiego i Nieńskiego

Rzesza Kopttańska (Cykl Bojowiański)[]

 • Imperium Kopttańskie rozpadło się w 360 roku n.e na republikę i Rzeszę
 • Władzę w Rzeszy przejął Tebudżyn, syn Jesugeja, który zapoczątkował dynastie Czingiską i rozpoczął odbudowę zachodniej części imperium dawnego Imperium Kopttańskiego po latach walk wewnętrznych i przegranych wojnach ze Słowianami i muzułmanami;
 • Potomkowie Tebudżyna m. in. mocno wzmocnili państwo oraz podbili Finlandie i Laponie 
 • W wyniku kryzysu wewnętrznego, który zbiegł się w czasie z okresem wzrostu potęgi Republiki Kopttańskiej i przyszłego Imperium Florencjuszy

Imperium Perskie[]

 • Za symboliczny początek państwa perskiego uznaje się datę założenia przez Persiego przyszłej stolicy Persepolis w 1400 p.n.e
 • Prawnuk Persiego - Persjan I zjednoczył większość miast perskich pod swym panowaniem, ale został podbity przez Imperium Izraelskie, którego stał się wasalem;
 • Następcy Persjana korzystając z różnych metod zarówno dyplomatycznych, jak i militarnych zjednoczyli wszystkich Persów właściwych oraz podbili Irakijczyków, Irańczyków i część Scytów udając, że robią to na chwałe Izraela
 • Ostatecznie w 1200 p.n.e Persi III uniezależnił się od imperium Izraela, które popadło w kryzys, jednak utracił przez to władzę w Irakii i zmarł niedługo potem
 • Po 400 latach spokoju i kilku walk wewnętrznych w 800 p.n.e Perseusz V rozpoczął kampanie wojenną przeciwko mocno osłabionemu Izraelowi, którego podbił w kilka lat później, jednak poniósł śmierć w bitwie;
 • Za panowania Perseusza VI wybucha Konflikt Bałkański, a także rozpoczęte zostają podboje na wschodzie;
 • W 500 roku p.n.e Perseusz VI umiera bezdzietnie, a władze przejmuje Meneasz Przesławny, który daje początek nowej dynastii - Achmenidów;

Imperium Chińskie[]

cdn.

Advertisement