Alternatywna historia
Advertisement

Rosja to alternatywne państwo położone w północno-wschodniej Eurazji. Jest to największe państwo na świecie pod względem powierzchni, zajmujące ponad 17 milionów km². Liczba ludności w Rosji wynosi około 150 milionów mieszkańców.

Głową państwa jest prezydent, którego wybierają obywatele w wyborach powszechnych. Obecnie prezydentem Rosji jest Aleksander Iwanowicz, który objął urząd w 2018 roku.

Historia[]

Historia Rosji sięga czasów średniowiecza, kiedy to powstało Księstwo Moskiewskie. W ciągu wieków państwo to ewoluowało, aż w końcu stało się Rosyjskim Imperium. W XX wieku Rosja przeszła wiele przemian politycznych, m.in. rewolucję październikową, a następnie stała się częścią Związku Radzieckiego. W 1991 roku, po upadku ZSRR, Rosja stała się niepodległym państwem.

W ciągu swojej historii Rosja była zaangażowana w wiele konfliktów zbrojnych. Jednym z takich konfliktów była wojna Ukraińsko-Rosyjska, która miała miejsce w latach 1993-1997. W trakcie wojny Rosja anektowała m.in Krym i Donbas, co doprowadziło do narastającego konfliktu z Ukrainą. W 1997 roku Ukraina przegrała wojnę z Rosją i zmuszona była poddać się Rosji oraz wypłacić ogromne odszkodowanie za straty wojenne.

Wraz z utworzeniem Protektoratu Ukrainy, Rosja uzyskała kontrolę nad częścią terytorium Ukrainy. Protektorat został utworzony w 1901 roku po powstaniach na terenie tego państwa. Od tego czasu Rosja kontroluje Krym oraz wschodnią część Ukrainy, lecz i tak te ziemie są teorytycznie (na mapach) terytorium Ukrainy. Od czasu utworzenia Protektoratu Ukrainy, relacje pomiędzy Rosją a Ukrainą były napięte.

Siły zbrojne[]

Rosyjskie Siły Zbrojne są jednymi z największych i najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie. Liczą one około 1,3 miliona żołnierzy. W skład Sił Zbrojnych wchodzą m.in. Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna oraz Siły Powietrzne. Rosja posiada również duży arsenał broni nuklearnej.

Advertisement