Alternatywna historia
Advertisement
Flaga RPSZN
Witaj! Aktualnie znajdujesz się na stronie należącej do Europe by Neuro (EBN) w którym edytuje użytkownik – Neuro 121

Proszę o nieedytowanie stron tego uniwersum bez zgody autora (No chyba że chodzi o poprawki – wtedy tak)

Rzeczpospolita Dwojga Narodów nazywane również Federae Maris Baltici (Podczas unii z Szwecją) za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego Carstwo Polskie – to państwo powstałe po Unii Lubelskiej łączącej pozostałe tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego (Właściwie Ruś) oraz Królestwo Polskie w jedno państwo. Za oficjalny koniec Rzeczypospolitej uważa się Trzeci Rozbiór Polski oraz abdykację Stanisława Augusta Poniatowskiego, z kolei za koniec suwerenności Polskiej uważa się przegraną Wojnę Czteroletnią w której Prusacy zdobyli Województwo Poznańskie, Pomorskie oraz Inowrocławskie. Rzeczpospolita w czasie swego istnienia posiadała trzy unie personalne – Z Szwecją, z Saksonią, Anglią oraz Hiszpanią. Rzeczpospolita promowała idee humanistyczne w pojęciu społecznym jak i religijnym. Swego czasu Rzeczpospolita w formie dziedziczenia otrzymała kilka posiadłości na półwyspie Apenińskim.

Historia Book-307757 960 720[]

Book-307757 960 720 Unia Lubelska[]

Podczas sejmu w Lublinie król Polski – Bartosław I zaproponował zgromadzonym tam posłom Litewskim pochodzącym z Rusi unię Polsko-Rusińską (de jure Polsko-litewską) L w sensie nie tylko władzy a także terytorialnym, Rusini (de jure Litwini) zachowali by własne, wojsko, język oraz urzędy administracyjne. Paru posłów chciało zerwać sejm jednak po dwóch dniach od tego właśnie sejmu. Wielkie Księstwo Moskiewskie wypowiedziało wojnę Litwie W ramach planu "Jednoczenia ziem Ruskich" . Posłowie Litewscy wrócili do negocjacji, tym razem wszyscy się zgodzili i tym samym została zawiązana Unia nazywana od dnia tego – Unią Lubelską.

Miecz Wojna z Wielkim Księstwem Moskiewskim[]

W budowie!

Odbudowa Państwa[]

W budowie!

Miecz Wojna z Chanatem Krymskim[]

W budowie!

Powolny rozkład państwa[]

W budowie!'

Miecz Rebelia Ruska[]

W budowie!

Miecz Utrata Województwa Smoleńskiego[]

W budowie

Grande Recupero Imperiali[]

W budowie!

Crown-png-18 Rządy Anny Terewalskiej[]

W budowie!

Podział Administracyjny[]

 • W momencie Unii Lubelskiej
  • Królestwo Polski
   • Województwo Krakowskie
   • Województwo Przemyskie
   • Województwo Halickie
   • Województwo Mazowieckie
   • Województwo Pomorskie
   • Województwo Wielkopolskie
   • Województwo Spiskie
   • Województwo Pruskie
   • Województwo Inflanckie
  • Wasale i Lennicy Królestwa
   • Prusy Książęce (lennik)
   • Księstwo Mołdawii (lennik)
   • Kurlandia i Semigalia (lennik później wasal)
   • Księstwo Śląskie (wasal)
   • Księstwo Pomorza (wasal)
   • Księstwo Łużyc (wasal)
  • Wielkie Księstwo Litewskie (de facto Wielkie Księstwo Rusi)
   • Województwo Nowogródzkie
   • Województwo Mińskie
   • Województwo Smoleńskie
   • Województwo Kijowskie
   • Województwo Wołyńskie
   • Województwo Brzeskie
   • Województwo Witebskie
   • Województwo Połockie
   • Województwo Podolskie
   • Województwo Bracławskie


Advertisement