Alternatywna historia
Advertisement

Rzeczpospolita Obojga Narodów- Państwo istniejace w latach 1569-1920. Założył je Zygmunt II August łącząc  Koronę Polską i Księstwo Litewskie. W 1720 twór uległ podziałowi, lecz zachował w nazwie "Obojga Narodów". Podczas Wielkiej Wojny kraj był terenem krwawych walk, a także stracił większośc swych ziem. Podczas I Wojny Światowej członek koalicji Antyfrancuskiej. W 1920, po podpisaniu Traktatu Mediolańskiego ziemie państwa zostały zmienione- największym ciosem dla Polaków było niewątpliwie zabranie im dostępu do morza.


Historia
[]

1600-1621[]

 • 1599- na króla wybrany zostal Zygmunt Waza, Szwed. Kontrowersyjna decyzja zebrała liczne wyrazy sprzeciwu, bowiem Szwecja zaczynała być potężnym zagrożeniem dla całego kontynentu, podczas kiedy Zygmunt dosłownie gral na nerwach temu Imperium.
  Europa1621

  Europa 1621

 • 1600- Kraj staje na skraju wojny z Królestwem Szwecji- wszystko dzięki  Zygmuntowi III. Jednakże konfliktowi udało się zapobiec przez hojne obdarowanie Króla Szweckiego złotem i srebrem.
 • 1607- Wojna z Chanatem Krymskim
 • 1619- Wojna z Tatarami zmierza ku końcowi, Rzeczpospolita jest bliska zmuszenia Krymu do kapitulacji. W najmniej spodziewanym momencie jednakże wrogów Korony wspierają Turcy.
 • 1620- Król Zygmunt III uknuł plan wyniszczenia Tatarów od środka, za pomocą obsadzenia na tronie przychylnego sobie władcy. Wybór pada na brata Dżanibek Dżireja, Mehmeda Dżireja. Powstaniu przeciwko Dżanibekowi kieruje młody szlachcic z Kurlandii, Karol Kirsensen.
 • 1621- Niemal cały Chanat Krymski pada pod uporem Rzeczypospolitej. Wszystko wskazuje na to, że Unia zdobędzie dostęp do tak ważnego ośrodka jakim jest Morze Czarne. Niespodziewanie wybucha Wielka Wojna Religijna, do której podstępem król Węgier wciągnął Zygmunta III.
  Kirsensen2

  Karol Kirsensen podczas powstania na Krymie

Wielka Wojna Religijna[]

 • 1621- Węgry zostają podbite przez Królestwo Austriackie, przez co włączone do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W Rzeczypospolitej następuje rozłam. Duża część szlachty litewskiej przyłącza się do nowopowstałego, na zgliszczach Księstwa Moskiewskiego państwa- Carstwa Moskiewskiego. Zygmunt Waza wyrusza walczyć ze Szwedami na północ, natomiast koronni oficerowie walczą z siłami Świętego Imperium Rzymskiego.
 • 1624- Do wojny przyłącza się Imperium Osmańskie, co mocno osłabia morale Rzeczypospolitej. Na ratunek przychodzą Duńczycy którzy mocno wspierają walkę ze Szwedami na Inflantach. Swoje dokładają też Francuzi, będący w lidze katolickiej wojują ze skonfliktowanymi państwami niemieckimi.
 • 1626- Do walk na terenie Rzeczypospolitej włączają się Hiszpanie. Bitwa o Gdańsk, największe starcie zbrojne w Wielkiej Wojnie Religijnej. Po zwycięstwie w niej, Liga Katolicka spycha w kąt Ligę Protestancką na krótko zawierając sojusz z Ligą Prawosławną.
 • 1630- Koniec Wojny- w finałowej bitwie pod Magdeburgiem ginie Zygmunt III Waza.

Czasy Władysława IV[]

 • 1630- Królem zostaje Władysław IV. Młodzieniec szybko okazuje się być słabym, chorowitym marzycielem który nawet nie śni o tym, że mógłby poprowadzić kraj do zwycięstwa.
 • 1631- Rozejm we Lwowie. Rosjanie dostają dodatkowe ziemie na wschodzie Polski za przedłużenie ważności pokojowego rozejmu.
 • 1634-Bunt Kurlandii. Karol Kirsensen zostaje władcą nowego państwa.
 • 1645- Bunt Kozaków. Bohdan Chmielnicki zostaje władcą nowego państwa.
 • 1646- Rokosz Krzysiewicza. Władysław IV ginie, władcą zostaje Jan Krzysiewicz. Wprowadza w państwie absolutyzm i bierze do pionu szlachtę. Przyjmuje imię Jan II Krzysiewicz.

Czasy absolutyzmu

 • 1648- Rozejm z Kozakami Zaporoskimi. Autonomia i przywileje w zamian za nakaz bycia częścią armii Koronnej.
 • 1652- Rozpad Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Część południowej Korony przyłaczona do śląska.
 • 1654- Rozejm w Mińsku. Ostatecznie Imperium Rosyjskie otrzymuje dużą część Dzikich Pól oraz Kresy, Królestwo Inflantów otrzymuje Kurlandię i Warmię. Mimo wielkich strat terytorialnych Polska rośnie na siłę przez zwiększenie armii i postawienie na przemysł górniczy.
 • 1660- Lennem Korony zostaje Chanat Krymski. Pierwsze ruchy powstańcze na Litwie.
 • 1679- Jan Krzysiewicz umiera. Królem zostaje Michał Apafy- król Węgier. Unia personalna z Węgrami.
 • 1690- Michał Apafy umiera. Królem zostaje Jan III Krzysiewicz.
 • 1696- Węgry wspomagają Rzeczpospolitę w wojnie z Chanatem Krymskim- jest to część Kampanii Sześćdziesięcioletniej
 • 1700- Chanat Krymski upada. Korona ma go w pełnym władaniu.
 • 1706- Wojna o Sukcesję Śląską
 • 1718- Jan III Krzysiewicz podpisuje traktat z Rosją-  Ta wspomoże go w wojnie o Śląsk w zamian za oddanie we władanie Litwy.
 • 1720- Litwa zostaje odłączona od Korony i oddana Rosji jako lenno. Śląsk zostaje włączony do Rzeczypospolitej.

Złota Era[]

 • 1726- Polska staje się najbogatszym krajem Europy. Kontroluje zarówno Krym i Pomorze dzięki czemu kwitnie handel morski, Dzikie Pola wspomagajac gospodarkę rolną a także Śląsk rozwijając przemysł górniczy.
 • 1730- Jan III zostaje okrzyknięty Wielkim.
 • 1748- Jan III Wielki umiera. Królem zostaje jego syn, Jan IV Krzysiewicz.
 • 1753- Kolejna wojna  z Rosją, Polska traci Krym i część Zaporoża.

Epoka Przemysłu[]

 • 1770- Rozejm w Riazaniu, w zamian za pokój do 1820 roku Polska traci dużą część Zaporoża.
 • 1800- I Rozbiór Hesji, Polska sięga aż do Berlina.
 • 1801- Bitwa pod Nowym Sączem (1801), ostatnie użycie Husarii i przemienienie jej w Kawalerzystów Usarskich

Zobacz też[]

Advertisement