FANDOM


Rzeczpospolita Polska, Polska - państwo leżące dokładnie w środku Europy (Suchowola), graniczy ono z Litwą, Niemcami, Białorusią, Czechami, Słowacją, Węgrami i Ukrainą.

Zostało ono założone przez zjednoczenie niektórych "plemion" w 960 roku przez Mieszka I, przyjęło chrzest w 966, po długim czasie Polska rozpadła się, ale w 1320 roku, król Władysław I Łokietek zjednoczył państwa, które się rozpadły. W roku 1569 została założona Unia Lubelska, która zjednoczyła Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Niestety w 1772 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów została rozebrana przez Królestwo Prus, Imperium Rosyjskie i Austrię. Był to I Rozbiór Polski, II Rozbiór Polski był w 1793 roku i zostało zrobione przez Księstwo Prus i Imperium Rosyjskie, III Rozbiór Polski, ostateczny zniósł Polskę z powierzchni ziemi. Tereny anektowane przez Prusy stanowiły połowę poprzedniego terytorium. W roku 1918, Polska odrodziła się jako II Rzeczpospolita Polska, po II Wojnie Światowej, w której Polska była okupywana, Polska w 1944 roku zamieniła się w Polską Rzeczpospolitą Ludową, w której był komunizm, na szczęście, dzięki Lechowi Wałęsie, Polska zrzuciła komunizm i jest do dzisiaj wolnym państwem. Obecnym prezydentem jest od 2010, Bronisław Maria Komorowski, którego elektem jest od 2015 - Andrzej Sebastian DudaW 2006 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej.W 2015 roku Polska zaatakowała Ukrainę, żeby zabrać Lwów, Wołyń i Tarnopol. Obecnie planuje wyzwolenie Ukrainy i zaatakowanie Rosji. Polska to dom: Polaków, Ślązaków, Łemków i Kaszubów, w Województwie Lwowskim wciąż jest jeszcze masa Ukraińców.                             

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.