Alternatywna historia
Advertisement

Rzeczpospolita Polska, Polska - państwo leżące dokładnie w środku Europy (Suchowola), graniczy ono z Litwą, Niemcami, Białorusią, Czechami, Słowacją, Węgrami i Ukrainą.

Zostało ono założone przez zjednoczenie niektórych "plemion" w 960 roku przez Mieszka I, przyjęło chrzest w 966, po długim czasie Polska rozpadła się, ale w 1320 roku, król Władysław I Łokietek zjednoczył państwa, które się rozpadły. W roku 1569 została założona Unia Lubelska, która zjednoczyła Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Niestety w 1772 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów została rozebrana przez Królestwo Prus, Imperium Rosyjskie i Austrię. Był to I Rozbiór Polski, II Rozbiór Polski był w 1793 roku i zostało zrobione przez Księstwo Prus i Imperium Rosyjskie, III Rozbiór Polski, ostateczny zniósł Polskę z powierzchni ziemi. Tereny anektowane przez Prusy stanowiły połowę poprzedniego terytorium. W roku 1918, Polska odrodziła się jako II Rzeczpospolita Polska, po II Wojnie Światowej, w której Polska była okupywana, w 1945 roku Alianci nie odpuścili sprawy Polskiej, więc powstała 3 Rzeczpospolita z ustrojem republikańsko-autorytarnym,pierwszym prezydentem został Kazimierz Sosnkowski który miał za zadanie odbudować zrujnowaną Polskę.Polska w 1947 dołączyła do NATO, jednak w 1961 w wyniku kryzysu Warszawskiego doszło do erozji wskaźnika demokracji i w Polsce panowała w latach 1961-1973 Lekka wersja Nacjonalizmu,jednak dzięki Karolowi Wojtyłe Polska zrzuciła Autorytaryzm i jest do dzisiaj wolnym demokratycznym państwem. Obecnym prezydentem jest od 2010, Bronisław Maria Komorowski, którego elektem jest od 2015 - Krzysztof Bosak ,W 1985 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej.W 2015 roku Polska zaatakowała Ukrainę, żeby zabrać Lwów, Wołyń i Tarnopol. Obecnie planuje wyzwolenie Ukrainy i zaatakowanie Rosji. Polska to dom: Polaków, Ślązaków, Łemków i Kaszubów, w Województwie Lwowskim wciąż jest jeszcze masa Ukraińców.Jednakze pod końcem roku Rosja wygrała z Ukrainą.

w 2025 Polska Zaatakowała białoruś.Niestety rosja dołączyła do wojny w którym powstała 3 Wojna światowa w Roku 2033, Wojna w Europie sie zakończyła, Polska Zyskała Połowe białorusi.

                            

Advertisement