Alternatywna historia
Advertisement

Science Fiction różni się od alternatywnej historii na wiele sposobów.

  • W Science Ficion dopuszczalne są nie tylko inne scenariusze historii, ale wszelkie scenariusze przekraczające znaną historię pod względem jakościowym. Alternatywna historia jest myśleniem akceptującym relacje przyczynowo-skutkowe i ogólnie przyjęte zdroworozsądkowe pojęcia o świecie czaso-przestrzennym. W Alternatywnej historii nie ma miejsca na wydarzenia ponadnaturlane, cudowne i niemożliwe z punktu widzenia praw przyrody.
Advertisement