Alternatywna historia
Advertisement

Siły zbrojne Królestwa Rohindii-Siły powstały z pospolitego ruszenia plemienia w 483 r.n.e

1.Piechota była stosunkowo nieliczną formacją. Rzadko brała udział w bitach na otwartym polu. Głównie broniła osad oraz w tworzeniu zasadzek na wroga. Dzielili się na kilka formacji:

  • Topornicy Rohindii byli najliczniejszą formacją wojskową w piechocie. Uzbrojeni byli w potężne, dwuręczne topory, hełmy, zbroje łuskowe oraz w prostokątne tarcze na plecach. Liczyły one jakieś 3000 ludzi.
  • Miecznicy Rohindii byli drugą najliczniejszą formacją wojskową w piechocie. Uzbrojeni byli w długie miecze, prostokątne tarcze oraz w kolczugi i hełmy.Liczyli jakieś 2000 ludzi.
  • Plemienni włócznicy byli posiłkami dostarczanymi królestwu przez zhołdowane plemiona. uzbrojeni byli w włócznie, okrągłą tarcze oraz w krótki miecz lub topór. Liczyli jakieś 500 ludzi.
  • Straż Wodza była to elitarna formacja piechoty chroniąca wodza podczas bitew. Tworzono je początkowo z zniewolonych chłopców. Z czasem zaczęli w nich służyć młodzi szlachetni urodzeni Rohindowie. Posiadali najlepsze uzbrojenie dostępne w Królestwie:Zbroja płytowa, długi miecz lub Topór oraz prosty hełm. Liczyli jakieś 40 ludzi.

2.Łucznicy Królestwa byli najmniej liczną formacją w armii(nie licząc Straży Wodza) Dzieliły się na dwie zasadnicze formacje:

  • Łucznicy Rohindii byli uzbrojeni w krótkie, cisowe łuki, kołczan z strzałami oraz sztylet do obrony. Nosili kolczugi oraz proste hełmy. Liczyli jakieś 70 ludzi.
  • Królewscy Krewni było to formacja łuczników, którzy wywodzili się z rodów spokrewnionych z Wodzem. Uzbrojeni byli w stalowe, długie łuki oraz miecz lub topór i okrągła tarcza na plecach. Nosili płytowe zbroje. Liczyli zaledwie 30 ludzi.Niejednokrotnie dosiadali koni i walczyli razem z Eorthem konnych łuczników.

3.Kawaleria była najliczniejszą formacją w armii Rohindi. Dzielili się na kilka formacji:

  • Jeżdzy Rohindi byli najliczniejszą formacją konną w Królestwie. Uzbrojeni byli w standardowe łuskowe zbroje oraz w tarcze, miecz lub topór i krótką włócznie do rzucania. Liczyli jakieś 5000 ludzi.
  • Zbrojni konni za brodu Wołgi była drugą najliczniejszą formacją konną. Uzbrojeni byli w duże topory bojowe, zbroją łuskową oraz w pęk włóczni do rzucania. Liczyli jakieś 2000 ludzi.
  • Eorth konnych łuczników była to stosunkowo spora formacja konna. Uzbrojeni byli w długie, cisowe łuki oraz lekkie skórzane zbroje i skórzany hełm. Stosowali taktykę tak zwanej"Rohinckiej strzały" czyli gdy się uciekali przed wrogiem, odwracali się do nich i strzelali, zadając duże straty. Do walki bezpośredniej używali krótkich szabel. Liczyli jakieś 500 ludzi.
  • Jazda przywódców klanów-Elitarna formacja konna. Tworzyli ją głowy klanów i ich giermkowie. Byli bardzo dobrze uzbrojeni. Mieli zbroje płytowe, dobre miecze oraz długie Lance. Ich konie także miały zbroje. Było ich jakieś 200 ludzi.

4. Rohindowie nie posiadali floty, bali się nawet "Dużej wody" jak określali morze.

Advertisement