Alternatywna historia
Advertisement

Skandynawia - państwo które w skład wchodzą dawne kraje nordyckie. Powstała w 2050 roku na skutek zerwania Unii Skandynawskiej.

Advertisement