Alternatywna historia
Advertisement

Stanisław Koszyczko ( ur. 1563 r. Kalisz - zm. 1621 r. Koszyce) - Wielki Kronikarz, poeta oraz szlachcic kaliski. Do jego największych jego dzieł należą ,, Królewskie Bajki ", ,,Słowiańska Zaduma ", ,,Sny Prażańskie" oraz ,,Historia Polskiego narodu oraz narodów polskie ziemie zamieszkujące " .

Pochodzenie[]

Dziadek Stanisława - Ambroży walczył w wojnach Polsko - Duńskich a ojciec, Józef był podkanclerzem Królestwa Polskiego. Jej matką była Dzierżysława z rodu Głowackich. Prof. Józef Zdunek uważa że miała na imię Magdalena. Według niego potwierdza to fragment testamentu Jana ,,wieś Biała, Rososzycę oraz Zadowice Małgorzacie Koszyczkowej". Fragment ten jest tak ważny dla tej teorii ponieważ w rodzie Koszyczko w tych latach nie było żadnej Małgorzaty. Teza ta mówi że Małgorzata była kochanką Jana i miała z nim Stanisława i Magdalenę. Miał trójkę rodzeństwa. Najstarszy Alojzy został biskupem Poznańskim, siostra Małgorzata wyszła za mąż za kuzyna oraz wojewodę i łowczego kaliskiego Janisława Dalewskiego a jego brat bliźniak Tomisław zmarł w wieku lat 14 na zapalenie płuc.

Życiorys[]

Od bardzo wczesnej młodości bardzo chciał się uczyć. W wieku 14 zaraz po śmierci swego brata wyjechał do Krakowa na Uniwersytet Krakowski a w wieku lat 17 do Rzymu. Bardzo chciał zostać księdzem tak jak jego brat. Jednakże podczas podróży po Pradze zakochał się w zubożałej szlachciance, Ludmile Skrbeńskiej z którą wyszedł za mąż i w 1583 doczekał się córki, Anny Marii. Podczas pobytu z ukochaną w Pradze napisał zbiór poematów, z których najbardziej znanym wierszem jest ,,Sny Prażańskie". Napisał tam także ,,Królewskie Bajki " , ,,Bezdomny Królewicz " oraz ,,Królewna lekkich obyczajów " krytykujące władze Jana VI oraz zwyczaje najbogatszych rodów arystokratycznych. Powrócił on dopiero do Polski w roku 1590. Zaprzyjaźnił się tam z nowym królem, Michałem I ,,Wysokim " chociaż w sprawie oddania Wilna i Kowna w ręce okupujących wojsk Ruskich strasznie go krytykował.W roku 1596 zawiązał ze swoim kuzynem Januszem Koszyczką umową. Na jej mocy córka Stanisława ożeniła się z Januszem Koszyczką łącząc tym samym największe linie Po 10 latach pobytu w Polsce zaczął podróżować po Europie wschodniej i środkowej pisząc swe największe dzieło ,,Historia Polskiego narodu oraz narodów polskie ziemie zamieszkujące". Kronikę tę spisywał nie tylko przy pomocy kronikarza Kochana ze Sprowy oraz Roczników Biskupa Bodzenty ale też korzystał z listów Rzymskich, Franków oraz starych legend. Był też pionierem w archeologii odkopując ogromne cmentarzysko w Budzie oraz w Koszycach, które były pozostałościami wielkich polskich bitew. W ostatnich latach swego życia napisał wiersz ,,Słowiańska Zaduma" oraz opowiadanie ,,Książę Roch i Smok Tyran " . Zmarł w roku 1621 w Koszycach pozostawiając swój majątek swej córce oraz jedynej spadkobierczyni Marii Annie.

Advertisement