FANDOM


Szablon pozwalający na szybkie i łatwe tworzenie jednolitych szablonów nawigacyjnych.

Szablon korzysta z modułu Navbox do generowania szablonu.

Użycie

Szablon posiada wiele parametrów o różnych zastosowaniach. Poniżej znajduje się przykładowa składnia użycia. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie puste parametry przy tworzeniu szablonu.

{{Navbox
| Szablon = 
| Tytuł  = 
| Stan  = 
| Góra  = 
| Dół   = 

| Grupa 1 = 
| Lista 1 = 

| Grupa 2 = 
| Lista 2 = 
}}

Parametry

Poniżej znajduje się lista wszystkich parametrów możliwych do użycia. Pamiętaj, aby usuwać puste parametry jeśli nie są one dodane w celu nadpisania ich domyślnych wartości.

Ustawienia

Szablon
Nazwa szablonu nawigacyjnego.
Gdy zostanie podany, po lewej stronie nagłówka pojawią się linki „
 • Z
 • D
 • L
” („
 • Zobacz
 • Dyskusja
 • Linkujące
”) dotyczące podanego szablonu.
Należy podać nazwę szablonu bez przedrostka „Szablon:”
Linki pojawią się tylko gdy nagłówek będzie obecny, tj. gdy został podany parametr Tytuł.
Stan
Kontroluje sposób w jaki będzie wyświetlany szablon.
Jeśli wartość wynosi Rozwinięty, szablon będzie posiadał funkcję zwijania oraz domyślnie będzie rozwinięty.
Jeśli wartość wynosi Zwinięty, szablon będzie posiadał funkcję zwijania oraz domyślnie będzie zwinięty.
Jeśli wartość wynosi Czysty, szablon nie będzie posiadał funkcji zwijania oraz niezostanie zaaplikowana poprawka wyśrodkowująca tytuł, który zostanie przesunięty przez linki dodane dzięki parametrowi Szablon. W przypadku ich braku tytuł pozostanie wyśrodkowany.
Jeśli wartość będzie pusta lub inna niż powyższe, szablon nie będzie posiadał funkcji zwijania oraz tytuł pozostanie wyśrodkowany
Funkcja zwijania dostępna jest tylko gdy nagłówek jest obecny, tj. gdy został podany parametr Tytuł.
Zwiń i Rozwiń
Pozwala na dostosowanie tekstu wyświetlanego w przycisku zwijania i rozwijania.
Paski
Pozwala na określenie czy szablon ma dodać klasy .navbox-even oraz .navbox-odd do parzystych i nieparzystych wierszy.
Jeśli wartość wynosi tak, klasy zostaną dodane (domyślnie)
Każda inna wartość wyłączy dodawanie tych klas
Zagnieżdżony
Pozwala na dodanie jednego navboksa wewnątrz drugiego co pozwala na bardziej rozbudowane szablony np. ze rozwijanymi sekcjami.
Jeśli wartość wynosi tak, szablon zwróci bezpośrednio tabelę z szablonem, pomijając element nadrzędny.
Każda inna wartość spowoduje zwrócenie normalnego szablonu.
Szerokość grupy
Pozwala na dodanie podanie szerokości komórki grupy. Domyślnie będzie to minimalna możliwa szerokość, aby zawartość komórek grup pozostała w jednej linii.
Podanie jakiejkolwiek wartości umożliwi łamanie linii.

Komórki

Tytuł
Wyśrodkowany tekst znajdujący się w nagłówku szablonu. Najczęściej jest to temat lub krótki opis zawartości szablonu. Chociaż nie jest on wymagany, szablon nawigacyjny bez nagłówka traci funkcję zwijania oraz linków do szablonu podanego przez parametr Szablon.
Góra i Dół
Wyśrodkowane komórki znajdujące się odpowiednio ponad i poniżej list oraz obrazów
Grupa # i Lista #
Para parametrów dodająca wiersz listy. # to dowolna dodatnia liczba całkowita, która łączy te parametry.
Grupy są wyświetlane w kolejności podanej numeracji.
Parametr Lista # jest wymagany, aby wiersz się wyświetlił. Gdy pusty, wiersz nie wyświetli się niezależnie od obecności odpowiedniego parametru Grupa #.
Jeśli parametr Grupa # został podany, po lewej stronie listy wyświetli się komórka z podaną wartością.
Jeśli parametr Grupa # nie został podany lub jest pusty, komórka z listą zajmie obie kolumny i jej treść będzie wyśrodkowana.
Aby dodać łamanie linii bez podawana parametru Szerokość grupy, dodaj <br /> w żądanym miejscu.
Obraz prawy i Obraz lewy
Komórki znajdujące się odpowiednio po prawej i lewej stronie od wierszy z listami i znajdujące się poniżej nagłówka i komórki Góra oraz powyżej komórki Dół
Obrazy nie wyświetlą się gdy nie będzie żadnego wiersza z listą.

Style i klasy CSS

Każdy element posiada możliwość dostosowania wyglądu i zawartości przez pary parametrów ... style oraz ... class. Pozwalają one na odpowiednio bezpośrednie podanie styli oraz dodanie klas css do danego elementu.

Box style i Box class
Dodaje style i klasę do nadrzędnego elementu zawierającego tabelę szablonu.
Tabela style i Tabela class
Dodaje style i klasę do tabeli szablonu.
Tytuł style i Tytuł class
Dodaje style i klasę do nagłówka szablonu.
Baza style i Baza class
Dodaje style i klasę do komórek Góra, Dół oraz wszystkich komórek Grupa #
Góra style i Góra class
Dodaje style i klasę do komórki Góra.
Domyślną wartością Góra class jest hlist, aby nadpisać wartość wystarczy podać pusty parametr.
Podając wartość Góra class należy pamiętać o podaniu klasy hlist jeśli ma być zachowana.
Dół style i Dół class
Dodaje style i klasę do komórki Dół.
Domyślną wartością Dół class jest hlist, aby nadpisać wartość wystarczy podać pusty parametr.
Podając wartość Dół class należy pamiętać o podaniu klasy hlist jeśli ma być zachowana.
Grupa style i Grupa class
Dodaje style i klasę do wszystkich komórek Grupa #.
Lista style i Lista class
Dodaje style i klasę do wszystkich komórek Lista #.
Domyślną wartością Lista class jest hlist, aby nadpisać wartość wystarczy podać pusty parametr.
Podając wartość Lista class należy pamiętać o podaniu klasy hlist jeśli ma być zachowana.
Grupa # style i Grupa # class
Dodaje style i klasę do komórki Grupa # o podanym numerze.
Lista # style i Lista # class
Dodaje style i klasę do komórki Lista # o podanym numerze.

Domyślne wartości parametrów

Wszystkie powyższe parametry mogą zostać użyte przy wywoływaniu modułu Moduł:Navbox (tj. {{#invoke:navbox|navbox}}). Parametry podane w ten sposób mogą zostać nadpisane przez podanie parametrów do szablonu, który wywołał moduł.

Oznacza to, że można podać domyślne parametry poprzez edycję szablonu {{Navbox}}, które w razie potrzeby zostaną nadpisane gdy dany parametr zostanie podany ponownie przy użyciu szablonu.

Kategoryzacja

Rozważ dodanie powstałego szablonu nawigacyjnego do kategorii Szablony nawigacyjne dodając poniższy kod na końcu szablonu:

<noinclude>[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]</noinclude>

Przykłady

Wszystkie przykłady demonstrują poziome listy domyślnie dostępne dla komórek Lista #, Góra, Dół

Prosty – domyślnie zwinięty

{{Navbox
| Szablon = Navbox
| Stan = Zwinięty
| Tytuł = Przykładowy navbox

| Grupa 1 = Pierwsza grupa
| Lista 1 = 
* Lorem
* Ipsum
* Dolor
* Sit
* Amet
* Consectetur
* Adipiscing
* Elit

| Grupa 2 = Druga grupa
| Lista 2 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor

| Grupa 3 = Trzecia grupa
| Lista 3 = 
* Aliquam
* Commodo
* Auctor
** Mi eu
* Lacinia
}}

Obraz z prawej strony – domyślnie rozwinięty

{{Navbox
| Szablon = Navbox
| Stan = Rozwinięty
| Tytuł = Przykładowy navbox
| Obraz prawy = [[Plik:Przykład.jpg|x78px|link=]]

| Grupa 1 = Pierwsza grupa
| Lista 1 = 
* Lorem
* Ipsum
* Dolor
* Sit
* Amet
* Consectetur
* Adipiscing
* Elit

| Grupa 2 = Druga grupa
| Lista 2 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor

| Grupa 3 = Trzecia grupa
| Lista 3 = 
* Aliquam
* Commodo
* Auctor
** Mi eu
* Lacinia
}}

Obraz z obu stron oraz stopka – bez zwijania i linków szablonu

{{Navbox
| Szablon = Navbox
| Stan = 
| Tytuł = Przykładowy navbox
| Obraz prawy = [[Plik:Przykład.jpg|x78px|link=]]
| Obraz lewy = [[Plik:Przykład.jpg|x78px|link=]]

| Grupa 1 = 
| Lista 1 = 
* Lorem
* Ipsum
* Dolor
* Sit
* Amet
* Consectetur
* Adipiscing
* Elit

| Grupa 2 = 
| Lista 2 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor

| Grupa 3 = 
| Lista 3 = 
* Aliquam
* Commodo
* Auctor
** Mi eu
* Lacinia

| Dół = Stopka
}}

Oddzielne sekcje, zmieniona kolorystyka

{{Navbox
| Paski = nie
| Tytuł = Przykładowy navbox

| Lista 10 = Sekcja 1
| Grupa 11 = Grupa 1.1
| Lista 11 = 
* Lorem
* Ipsum
* Dolor
* Sit
* Amet
* Consectetur
* Adipiscing
* Elit

| Grupa 12 = Grupa 1.2
| Lista 12 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor

| Lista 20 = Sekcja 2
| Grupa 21 = Grupa 2.1
| Lista 21 = 
* Aliquam
* Commodo
* Auctor
** Mi eu
* Lacinia

| Lista 30 = Sekcja 3
| Grupa 31 = Grupa 3.1
| Lista 31 = 
: Nunc
: Sit
; Amet
: Tellus
: Volutpat

| Grupa 32 = Grupa 3.2
| Lista 32 = 
* Consectetur
* Quam
* Quis
** Molestie
** Urna

| Baza class = 
| Tytuł style = background-color: rgba(0, 127, 0, .75);
| Baza style = background-color: rgba(0, 127, 0, .3);
| Lista 10 style = background-color: rgba(0, 127, 0, .3);
| Lista 20 style = background-color: rgba(0, 127, 0, .3);
| Lista 30 style = background-color: rgba(0, 127, 0, .3);
}}

Rozbudowany szablon ze zwiniętymi sekcjami i podgrupami

{{Navbox
| Szablon = Navbox
| Stan = Rozwinięty
| Tytuł = Przykładowy navbox
| Baza class = 
| Dół class = color1
| Dół = <div style="height:3px;"></div>

| Lista 1 = {{Navbox
 | Zagnieżdżony = tak
 | Szerokość grupy = 125px
 | Stan = Zwinięty
 | Rozwiń = Więcej
 | Zwiń = Mniej
 | Tytuł = Sekcja pierwsza
 | Tytuł class = accent
 
 | Obraz prawy = [[Plik:Przykład.jpg|x51px|link=]]

 | Grupa 1 = Grupa 1.1
 | Lista 1 = 
* Lorem
* Ipsum
* Dolor
* Sit
* Amet
* Consectetur
* Adipiscing
* Elit

 | Grupa 2 = Grupa 1.2
 | Lista 2 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor
 }}
| Lista 2 = {{Navbox
 | Zagnieżdżony = tak
 | Szerokość grupy = 125px
 | Stan = Zwinięty
 | Rozwiń = Więcej
 | Zwiń = Mniej
 | Tytuł = Sekcja druga
 | Tytuł class = accent

 | Grupa 1 = Grupa 2.1
 | Lista 1 = 
* Aliquam
* Commodo
* Auctor
** Mi eu
* Lacinia

 | Grupa 2 = Grupa 2.2
 | Lista 2 = 
* Nulla
* Vulputate
*# Convallis
*# Mi wget
* Fringilla

 | Grupa 3 = Grupa 2.3
 | Lista 3 =
; Vivamus
: Varius
: Purus
: Vitae
:* Eros
:* Commodo

; Mollis
: Sapien
: Ultrices
:# Fusce
:# Volutpat
 }}
| Lista 3 = {{Navbox
 | Zagnieżdżony = tak
 | Szerokość grupy = 125px
 | Stan = Zwinięty
 | Rozwiń = Więcej
 | Zwiń = Mniej
 | Tytuł = Sekcja trzecia
 | Tytuł class = accent

 | Grupa 1 = Grupa 3.2
 | Lista 1 = {{Navbox
  | Zagnieżdżony = tak
  | Szerokość grupy = 125px
  | Grupa 1 = Podgrupa 3.2.1
  | Lista 1 = 
* Fusce
*# Tempor
*# Orci
*# Nec
* Luctus
* Porttitor

  | Grupa 2 = Podgrupa 3.2.1
  | Lista 2 = 
* Vestibulum
* Diam
* Erat
* Accumsan
* Ut aliquet
* Eget
  }}
 }}
}}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.