Alternatywna historia
AdvertisementHerb Szerniewa

Godło (herb) Szerniewa

Flaga Szerniewa

Flaga Szerniewa

Szerniewo (pełna nazwa: Wielkie Baronostwo Szerniewskie) (cze. Jemuhradik Baronipublika o Szernien) (dosł.[1] Demokratyczne Państwo Baronowe Szerniewskie) - państwo położone w północno zachodniej części Kontynentu Wartyckiego. Położone głównie na Półwyspie Szerniewskim. Składa się z 3 Hradikjerów (dosł. Dużych Krain), które dzielą się na 12 Mimûhradikjerów (dosł. Małych Krain). Stolicą państwa jest Zelenogród (dosł. Zielone Miasto) (daw.[2] Zielony Gród), lecz duże znaczenie ma także Walsila (czyt. Wajsija). Powierzchnia państwa wynosi 164 km², będąc 3 największym państwem Wartyckim po Altanii i Wertenach. Ludność oscyluje na granicy 10 milionów. Od wschodu graniczy z Altanią, a od południa z Wyrtygundią.

Etymologia[]

Nazwa Szerniewo (cze. Szernien pochodzi od słów szern (cze. szary) oraz niewo oznaczającego niebo.

Historia[]

Początkowo była to kolonia brytyjska zwana Saint Rzorgzia (czyt. Sain Żordżja), ale w 1920 roku prawo do tego obszaru wykupił Pablo Escobar. Szerniewowie jednak postanowili, że obalą Escobara za wszelką cenę. Zrobili na niego trzy zamachy, z czego jeden z nich się udał. Szerniewy uzyskały niepodległość w 1927 roku i ogłosiły baronem Sana von Sanina. Zostały uznane przez większość państw na arenie między narodowej (poza Chinami, Wielką Brytanią i San Escobar). W 1938 roku ówczesny baron kraju Barin Jundervust I (czyt. Bari Jandewu) spotkał się z prezydentem Polski Ignacym Mościckim oraz prezydentem Irlandii Douglasem Hyde w sprawie sojuszu między trzema państwami. Wszystkie strony się zgodziły i tak powstał Traktat Mościcki-Hyde-Jundervust. W 2005 roku dosło do Zaboru Altańskiego, który trwał aż do 2018 roku, gdy władzę w Marionetkowym Państwie Szerniewskim objął Gabriello VII Łaskawy słynący na całym świecie ze swej łaskawości wobec innych. Wyzwolił on naród szerniewski i założył Unię Wartońską zrzeszającą wszystkie państwa Wartonii. Przekazał on władzę synowi Wasila Jundervusta I, Wasilowi Jundervustowi II.

Lista Baronów Szerniewskich[]

Dynastia Sanów (cze. Sanini Dynastini)[]

1. San von Sanin - panował od 1927 do 1934 roku. Założyciel państwa.

Dynastia Jundervustów (czyt. Dynastia Jandewów) (cze. Jandevi Dinastini)[]

2. Barin Jundervust I (czyt. Bari Jandewu) - panował od 1934 do 1945 roku. Podpisał Traktat Mościcki-Hyde-Jundervust.

3. Barin Jundervust II - panował od 1946 do 1947 roku. Najkrócej panujący władca szerniewski.

4. Wasil Jundervust I (czyt. Wasij Jandewu) - panował od 1947 do 1955 roku.

Baronowie elekcyjni (cze. Elekti Baroni)[]

5. Horomaki Papo - panował od 1956 do 1999. Najdłużej panujący władca szerniewski. Włączył Szerniewy do NATO.

6. Baryton Wartoni - panował od 2000 do 2005 roku.

Pod Altańskim zaborem (cze. un Altani Abor)[]

(7.) Szyszyn Niski - panował od 2005 do 2012 roku.

(8.) Szyszyn Wysoki - panował od 2013 do 2018 roku.

7. Gabriello VII Łaskawy - panował w 2018 r. Wyzwolił Szerniewy spod zaboru i uczynił je znów niezależnym państwem. Za jego panowania powstała Unia Wartońska

Dynastia Jundervustów[]

8. Wasil Jundervust II - panował od 2018 do 2020 roku.

Baronowie Elekcyjni[]

9. Horomaki Papo - został zreelektowany w 2020 roku. Obecny Baron Szerniewski.

Geografia Szerniewa[]

Szerniewy są państwem mającym dostęp do Oceanu Atlantyckiego. Od wschodu graniczy z Altanią, a od południa z Wyrtygundią.

Ukształtowanie powierzchni[]

Szerniewy są krajem praktycznie w 100% nizinnym, jednak na terenie tegoż państwa są 2 góry: Gorzołowiec i Matryty. Przez kraj przepływają rzeki Ung i Czung. Na tym terenie są także liczne lasy, w tym największy w Wartonii Las Gorzołowski.

Fauna i Flora[]

Fauna[]

Na terenie Szerniewa występują dziko lisy, fenki oraz dzikie koty, a w górach owce i kozice górskie.

Flora[]

Flora szerniewska składa się głównie z wysokich traw, drzew lisciastych, głównie klonów oraz z licznych, różnorodnych kwiatów.

Podział administracyjny[]

Szerniewo dzieli się na 3 hradikjery, które dzielą się na 12 mimûhradikjerów.

 • Hradikjer Barini (pl. Wielka Kraina Baryńska, Baryń) (stolica Baryna)
- mimûhradikjer parneni (pl. Mała Kraina Parnenii, Parnenia) (stolica Parno)
- mimûhradikjer ireni (pl. Mała Kraina Irlandii, Irlandia Szerniewska) (stolica Panini)
- Barina (pl. Baryna) (miasto na prawach mimûhradikjeru)
- Barina Poluni (pl. Baryna Północna) (miasto na prawach mimûhradikjeru)
 • Hradikjer Sanini (pl. Wielka Kraina Sanińska, Sanin[3]) (Stolica Sanino)
- mimûhradikjer polani (pl. Mała Kraina Polan, Polska Szerniewska) (stolica Marinata)
- mimûhradikjer mimi (pl. Mała Kraina Malo, Malo) (stolica Malagarta))
- mimûhradikjer sanini (pl. Mała Kraina Sanińska, Sanino Mniejsze) (stolica Saninho)
- Saninû (czyt. Sanine) (pl. Sanin) (miasto na prawach mimûhradikjeru) 
 • Hradikjer Zeleny (pl. Wielka Kraina Zielona, Zielin) (stolica Zelenogród)
- mimûhradikjer gati (pl. Mała Kraina Kotów, Kotia) (stolica Mrau)
- mimûhradikjer marno (pl. Mała Marna Kraina) (stolica Marno)
- Zelenogrod (pl. Zelenogród) (miasto na prawach mimûhradikjeru)
- Walsila (czyt. Wajsija) (miasto na prawach mimûhradikjeru)

Ciekawostki[]

 • Mieszkaniec Szerniewa to Szerniew, a mieszkanka - Szerniewka.
 • Kod samochodowy Szerniewa to SZR
 • Domena internetowa Szerniewa to .sw
 • Kod samolotowy Szerniewa to SZ
 • Kod telefoniczny Szerniewa to +372
 • Do objęcia rządów przez Wasila Jundervusta I państwo nie posiadało Prûmiûra.
 1. dosłownie
 2. Dawna polska nazwa
 3. Nie należy mylić ze stolicą owego Saninem (l.p. Sanino)
Advertisement