Alternatywna historia
Advertisement

Báthory Kristóf erdélyi fejedelem

Bolesław V(1562-1622)- Cesarz zjednoczonej korony Polsko-Litewskiej z dynastii Batorych.

Życiorys[]

Przed objęciem tronu[]

Bolesław urodził się w 1562r, jako syn ówczesnego następcy tronu Księstwa Siedmiogrodu, Stefana Batorego. W wieku 17 lat, Stefan wysłał syna do uniwersytetu w Padwie na naukę, gdzie min. nauczył się Włoskiego.

Sandomierz, zamek (HB1)

Zamek Batorych położony pod Krakowem. Obecnie mieści się tu muzeum

W 1575r, wraz z koronacją Stefana na Cesarza Zjednoczonej korony, Bolesław, jako następca tronu, jako pierwszy w historii Polski przyjął tytuł Księcia koronnego, który notabene jest też używany przez członków obecnie panującej rodziny Królewskiej, Habsburg-Tondel(obecnie dzierży go Księżna Edyta). W 1584r, wykupił ziemię pod Krakowem, gdzie zbudował słynny Zamek Batorych.

Panowanie[]

Polityka wewnętrzna[]

Maria Francisca of Savoy, Queen of Portugal by a member of the Portuguese school

Elżbieta Portugalska z dynastii Aviz, żona Bolesława V

W 1586r, Bolesław został koronowany na Cesarza jako Bolesław VII. W 1590r. poślubił on Elżbietę, siostrę Króla Portugalii z dynastii Aviz, Antoniego I.

Przywileje Krewskie[]

W 1590r, Bolesław w Krewie nadał szlachcie kolejny pakiet przywilejów, na trwale utrwalający jej pozycję. Obejmował on min: Całkowite odebranie resztek praw Chłopstwu, oraz uniemożliwienie innym stanom osiąganie wyższych stanowisk(kanclerz, itp.) W przywilejach Krewskich podpisano jednocześnie Konfederację Krewską, ustanawiającą równość i wolność wyznań.

Polityka zagraniczna[]

Rywalizacja z Habsburgami[]

W pierwszych latach panowania Bolesława, osią jego polityki zewnętrznej było przede wszystkim uniemożliwienie Habsburgom poszerzenia swoich wpływów na wschodzie Europy. Podczas owej rywalizacji, którą okrzyknięto "Przepychankami Habsburskimi". W trakcie owej "Przepychanki", dochodziło do mniejszych wojen oraz wspierania przeciwników i Habsburgów, i Batorych, oraz uniemożliwianie kolejnym członkom rodu zasiadanie na tronach krajów położonych blisko Korony.

Do apogeum tych utarczek doszło podczas "Małej wojny Śląskiej", podczas której wojska wierne Arcyksięciu Ferdynandowi III podjęły próbę zajęcia Śląska, który dotychczas był w strefie wpływów Polskich już od czasów pierwszych władców z głównej linii Małachowskich. Nieudana próba odbicia Śląska w 1602r. przez Polaków jest często uważana za "Preludium" nadchodzącego upadku Polski i Litwy za panowania Burbonów. Śląsk przestał być Polski na 343 lata.

Fort świętego Piotra[]
Christianabirg castle

Fort Świętego Piotra-widok współczesny

Dcwaopr-4c112a0d-f6be-416e-a9d3-82185a0fbdda

rekonstrukcja flagi używanej przez Polskich kolonistów na terenach Gambii

104194026 gettyimages-1057302180

Książę Zdzisław podczas swojej oficjalnej wizyty w Gambii, rok 2012

W 1607r., po kilku miesiącach podróży, Polscy koloniści założyli u wybrzeża rzeki Gambia pierwszą Polską kolonię, nazwaną Fortem świętego Piotra(po przejęciu jej przez Francuzów w 1792r. przemieniono jej nazwę na Fort Saint-Pierre). Zamek ten, szybko został siedzibą władz Polskich na terytorium określanym przez niektórych historyków jako "Polska Gambia". określenie to jednak nigdy nie było używane, gdyż w odniesieniu do całej kolonii na terytorium dzisiejszej republiki Gambii używano nazwy Fortu Świętego Piotra. W szczytowym okresie Polskiego osadnictwa na terytorium Gambii(XVIII wiek) mieszkało 963 Polaków, którzy jednak zmieszali się z Francuskimi kolonistami określaną w XX wieku przez Afrykanów jako pieds noirs. Na ciekawostkę należy dodać że żaden z Cesarzy Zjednoczonej korony nigdy nie odwiedził Gambii. Zrobił to natomiast Książę Galicji Zdzisław w 2012r.

Śmierć[]

Bolesław zmarł w wieku 60 lat na wskutek gruźlicy, której się nabawił podczas polowania na Litwie.

Advertisement