Alternatywna historia
Advertisement
Bolesław V Pobożny

Bolesław V Pobożny (ur. 1205, zm. 1269)- Król Polski z dynastii Małachowskich w latach 1244-1269. Objął tron po śmierci swego bratanka Konrada I

Wczesne Lata[]

Bolesław urodził się w 1205 r., jako drugie dziecko Kazimierza II Zjednoczyciela i Zwinisławy Mieszkówny. Miał brata bliźniaka Henryka który został władcą Polski. Od najmłodszych lat był przygotowywany był do stanu duchownego jego wychowaniem zajmował się biskup poznański Arnolda II. Bolesław w dorosłym życiu był człowiekiem niezwykle oczytanym i wykształconym. Przyszły władca był człowiekiem bardzo religijnym stąd otrzymał on swój przydomek "Pobożny" W 1227 roku został członkiem kapituły gnieźnieńskiej.

Lata 1228-1238[]

W 1228 zmarł w Prusach biskup misyjny Chrystian. Na jego miejsce wybrano Bolesława. W okresie jego urzędowania kontynuowano nawracanie ludności pruskiej na chrześcijaństwo. W 1230 został mianowany przez papieża Księciem biskupem Pruskim któremu podlegały całe ziemię pruskie. Bolesław zasłynął z pokojowych metod chrystianizacyjnych z tego powodu nie dochodziło do powstań podbitej ludności. Swoją funkcję sprawował do 1238 roku kiedy to złożył rezygnację z pełnionej funkcji z tego też powodu doszło do likwidacji urzędu Księcia biskupa Prus.

Lata 1238-1241[]

Za panowania swego brata Henryka był jego bliskim współpracownikiem i doradcą Brał udział w negocjacjach w wyniku których doszło do zawarcia sojuszu z Czechami w 1240r.W 1241 po śmierci swego brata Henryka który zmarł w wyniku odniesionych ran po bitwie pod Legnicą. Został regentem w imieniu swego 13 letniego bratanka Konrada.

Lata 1241-1244[]

Po objęciu władzy jako regent podjął starania w celu rezygnacji ze stanu duchownego w celu przedłużenia dynastii. Za zgodą papieża na początku 1242 złożył rezygnację ze stanu duchownego i wziął ślub z Kunegundą Przemyślidzką córką króla Czech Wacława I Kunegundy Hohenstauf. Z tego związku pochodził jego jedyny syn Władysław znany jako Władysław III Wielki Doszło do odbudowy zniszczeń po najeździe mongolskim. Po krótkim panowaniu swego bratanka Konrada zasiadł na tronie jako Bolesław V Pobożny.

PANOWANIE[]

W 1246 roku doszło do wielkiego najazdu Litwinów na Mazowsze w wyniku którego zginął książę mazowiecki Konrad i jego dwaj synowie Bolesław i Ziemowit. W wyniku czego Mazowsze odziedziczył jego drugi syn Książe kujawski Kazimierz(jego synem był pretendent do tronu Władysław Łokietek).

Bolesław, który bardzo chciał przejąć Mazowsze i kujawy, rozpoczął na początku działania dyplomatyczne mające na celu osłabić Jeden z ostatnich bastionów dynastii Piastów, a przy okazji, podpisali z Litwinami tzw. "Układy Krakowskie", uznawane za jeden z pierwszych symboli nadchodzącej Rzeczpospolitej.

W 1253r, z inicjatywy Bolesława, wybuchła wojna Mazowiecka, w wyniku której zajęto Mazowsze i Kujawy, a Kazimierza zdetronizowano, przekreślając jego nikłe już szanse na tron Polski.

W 1967r, Król podupadł na zdrowiu. miewał często problemy z sercem, oraz prawdopodobnie cierpiał na reumatyzm.

ŚMIERĆ[]

Król zmarł po 3-letniej walce z chorobami, umierając w męczarniach. Zabił go najprawdopodobniej wylew mózgu lub Zawał.

Advertisement