Alternatywna historia
Advertisement
Herb Habsburg-Tondel

Dynastia Habsburg-Tondel-Obecnie panująca w Polsce od 1919r

Początki[]

Dynastia ta jest jedną z odnóg Habsburgów Lotaryńskich, obecnie panujących w Austrii. Wywodzi się ona od Gizeli Habsburg-Lotharingien, córki Franciszka Józefa, która poślubiła Krakowskiego arystokratę, Janusza Tondela. Pobrali się oni za zgodą Cesarza w 1877r, a rok później, na świat przyszedł ich jedyny syn, Karol Habsburg-Tondel.

Objęcie tronu[]

Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914r, Do Rosji pod wodzą Józefa Piłsudzkiego, z terenów Austro-Węgier wyruszyły Legiony Polskie. Wraz z wojskami Niemieckimi, Zajęto tereny Królestwa Kongresowego, a nad okupowanymi terytoriami kontrolę sprawowała rada regencyjna, która miała wybrać Króla. Kandydatów było kilka, jednak najważniejszymi byli:

-Wilhelm Hohenzollern(Następca tronu Niemiec)

-Cyryl I Koburg(Car Bułgarii)

-Ludwik III Wittelsbach(Król Bawarii)

-Karol Habsburg-Tondel(Przyszły Król Polski)

Król Karol

Król Karol I na froncie podczas wojny Polsko-Bolszewickiej

Rada, wybrała 17 lutego 1919r na Króla właśnie Karola, którego koronowano 28 lutego 1919 na katedrze w Wawelu na Pierwszego od prawie 123 lat Króla Polski. Podczas pierwszych lat panowania nowej dynastii, Król często wizytował na froncie podczas wojny Polsko-Bolszewickiej, która zakończyła się ostatecznie zwycięstwem strony Polskiej.

Stabilizacja i nowy król[]

Przez następne lata, Król wraz z swoimi synami, Stanisławem(Późniejszy Stanisław III) i Janem, zyskiwał popularność wśród Polaków. Jego śmierć w 1934r, była dość dużym szokiem, a to, że wielu ludzi płakało, dowodzi na to jak już system był zakorzeniony w kraju.

Koronacja

Koronacja Króla Stanisława III(13 maja 1934r)

Po Karolu I, tron objął jego starszy syn, Stanisław III. Poślubił on Elżbietę Dąbrowską, słynną Królową Elizę, która dała mu syna, Stanisława IV.

II wojna światowa[]

Stanisław III słynie głównie z niezłomnej postawy podczas II wojny światowej, gdyż postanowił wraz z rodziną królewską pozostać w kraju podczas okupacji, nie to co rząd, który stchórzył, i uciekł do Wielkiej Brytanii. Podobnym przykładem poszła Belgijska rodzina królewska, która też została w Brukseli. w listopadzie 1944r, wraz z wybuchem udanego powstania Warszawskiego, i powodzenia akcji Burza, która osłabiła pozycję Stalina, Alianci zdecydowali się podpisać wraz z Polakami tzw. układy Krakowskie, gdzie zgodzono zachować rodzinę Królewską przy władzy , oraz zachowano tzw. kresy wschodnie.

Traktat Florencki[]

Podczas Traktatu, Polska zyskała województwa: Zachodniopomorskie, Pruskie, Gdańskie, Zielonogórskie, Śląskie, i Księstwo Cieszyńskie(Wasal Polski). Od tego momentu, Główna linia dynastii(Potomkowie Stanisława III) miała rządzić Polską, a Potomkowie Jana(Linia Cieszyńska), Księstwem Cieszyńskim.

Lata Powojenne[]

Referendum republikańskie[]

MapChart Map (31)

Referendum w sprawie Republiki Czerwone-głosy za zostawieniem Monarchii Niebieskie- Za zniesieniem Monarchii

Rząd Polski, który uciekł za granicę podczas II wojny, propagował to, że postawa rodziny Królewskiej to Kolaboracja, przez co zorganizowano nawet referendum, w którym opowiedziano się za pozostawieniem Monarchii. Jak na ironię, Polacy zadecydowali w kolejnym referendum, o odwołaniu rządu, i następnych wyborach w 1948r, które zwyciężyła Koalicja Demokratyczna.

Panowanie Stanisława IV(1954-2002)[]

Stanisław III zmarł w 1954r, w wieku 54 lat na Udar Mózgu. Po nim, na tron wstąpił jego jedyny syn, Stanisław IV.

Stanisław poślubił w 1943r Wiktorię Stróż(1923-2008) a rok Później urodził im się pierwszy syn, przyszły król Stanisław Bogusław I. W 1946r, urodziła się księżna pruska Teresa(obecnie Teresa I), w 1947r narodził się Książę Zachodniopomorski Marian, w 1949r, Narodziła się Księżna Zielonogórska Krystyna, za to w 1951r Narodził się najmłodszy syn, Książę Galicyjski Zdzisław.

W latach 60, Doszło do pierwszego spotkania Kanclerza RFN, Willy'ego Brandt' a z Królem Stanisławem IV w Krakowie(Stolica kraju). Uznano tam min. Granicę Polsko-Niemiecką, i oficjalnie wybaczono krzywdy Nazistów.

Polska, jako członek NATO od 1949r, aktywnie udzielała się w sojuszu, stanowiąc strategiczny element na wschodniej flance sojuszu, gdyż Korona Graniczyła z ZSRR, i Blokiem Wschodnim(Czechosłowacja, Transylwania, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania). Szczególnie niebezpiecznie się zrobiło podczas kryzysu Kubańskiego w 1962r, gdyż wtedy Wojska Czechosłowackie i Radzieckie Ustawiły się koło Polskich i Cieszyńskich Granic.

W latach 70, zaczął się boom gospodarczy, gdzie między innymi podpisano umowę z Volkswagenem, lub Coca-colą. Wtedy też nastąpił słynny "I złoty wiek" Polskiego Kina. Nastąpiło też powiększenie się rodziny Królewskiej. U księcia Mariana narodziła się Czwórka dzieci, Książę Gdańska Paweł, Księżna Łódzka Joanna, Księżna Mazurska Barbara, i Księżna Urszula(Byłą żona księcia Williama Mountbatten-Windsora). U Teresy Narodziła się córeczka, Księżna Edyta, Obecna następczyni tronu, a 6 lat później narodziła się jej siostra, Księżna Szczecińska Karolina. U Zdzisława, Narodziła się Trójka Dzieci-Książę Gdyni Lucjan, Książę Płocka Krzysztof, i Księżna Paulina, Jednak z powodu jej niepełnosprawności podjęto decyzję o tym, że nie będzie ona w sukcesji koronnej.

106968810 04c622cf-28ce-4bed-89ea-19e5fbc14fcf

Król Stanisław IV z trójką z piątki dzieci(maj 1950r)

W latach 80, podczas wyborów zwyciężył PSL, propagując reformy usprawniające Rolnictwo. podczas rozpadu bloku wschodniego, nawiązano też relacje z Czechosłowacją, i Transylwanią, oraz z powracającymi do tronu Rumunii Hohenzollernami.

W latach 90, Król znacznie podupadł na zdrowiu, a w 1999r, zachorował na raka płuc. Polska wtedy też dołączyła do UE.

Stanisław IV

Król Stanisław IV w 2001r

Choroba wydawała się leczyć, jednak w 2002r, stan Króla się pogorszył, powodując ostatecznie śmierć.

Panowanie Stanisława Bogusława I(2002-2021)[]

Lata 2002-2017[]

Stanisław Bogusław, nazywany pieszczotliwie "Bogusiem", Był najstarszym synem poprzedniego Króla, gdyż urodził się jeszcze podczas II wojny światowej, w 1944r. Objął on tron Korony Polskiej 16 lipca 2002r, jako czwarty król z dynastii Habsburg-Tondel. Przewodził on, obok Cesarza Austrii, Ottona I 68 zlotem dynastii Habsburg Lotharingien w Krakowie. Król Polski uroczyście witał każdego z Austriackiej rodziny Cesarskiej.

W 2002r, zaczęło się rodzić kolejne pokolenie dynastii. Najpierw, u Księżnej Joanny narodziła się Księżna Nowogródzka Zuzanna, a u Księżnej Urszuli, Narodziła się obecna Księżniczka Cambridge, Księżniczka Emily, jako pierwsze dziecko Księcia Williama, obecnego następcy tronu. W 2008r, Narodziła się też Córka Księcia Zdzisława, Księżna Toruńska Hanna, a w 2010r Księżnej Edycie narodziły się Bliźniaki, Książę Poznania Piotr, i Księżna Śląska Alina. W międzyczasie, doszło do rozpadu małżeństwa Księżnej Urszuli i Księcia Williama,(Którego obie rodziny królewskie, w tym sama Elżbieta II potępiły działania księcia). W 2016r, narodziła się również córka Księżnej Wiktorii, Księżna Stanisławowska Katarzyna, a rok później na świat przyszedł jej brat, Książę Podkarpacki Witold

Lata 2017-2021[]

Król boguś

Król Stanisław Bogusław I podczas Święta Niepodległości 11 listopada 2018r

Bezdzietny Król[]

Jako że Król Stanisław Bogusław I był bezpłodny, konieczne było wyznaczenie następcy. Wybór padł na drugie najstarsze dziecko poprzedniego króla, ówczesną Księżnę Pruską Teresę II, która miała już 71 lat. Jednak mimo tego, Wybór oficjalnie ogłoszono 13 maja 2018r.

Król zmarł w lutym 2021r, w wieku 77 lat, na COVID-19. Król Panował 19 lat.

Panowanie Teresy I(2021-obecnie)[]

Teresa I została koronowana na pierwszą królową Polski 12 kwietnia 2021r. Aktualnie, Następczynią tronu jest jej najstarsza córka, Księżna koronna Edyta, a po niej będzie Książę Poznania Piotr, jej syn.

Teraz[]

W czerwcu 2022r, nastąpił ponowny ślub Księżnej Edyty, która wyszła za Filipa Kasprzaka.

Rodzina królewska liczy aktualnie 28 członków(Bez Książąt Cieszyńskich). w 2012r, Księżna Urszula wyszła za Sarah Tusker z pochodzenia obywatelkę Irlandii. Polska rod. Królewska

Advertisement