Alternatywna historia
Advertisement


Jan I(1394-1432)-Król Polski z Dynastii Małachowskich

Życiorys[]

Charles-IX-portrait-artist-Musee-de-Versailles

Przed wstąpieniem na tron[]

Jan urodził się 2 maja 1394r w zamku książęcym w Bratysławie, jako Jedyny potomek ówczesnego Księcia, Zygmunta I. Po tym, jak jego ojciec został Królem Polski, Jan, już jako następca koronny został wydany za Jadwigę Zaporoską, córkę wojewody Kijowskiego. Wraz z nią, Janowi w 1414r urodził się jedyny syn, Bolesław, późniejszy Bolesław VI, pierwszy król Polski i Litwy w unii Personalnej.

Panowanie[]

Jan wstąpił na tron po śmierci swego ojca w wieku 21 lat( 1415r). Został koronowany dnia 10 sierpnia tego samego roku w krakowskiej katedrze przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Na koronacji zjawił się miedzy innymi Wielki książę Litewski Władysław Jagiełło i książęta wołogoscy Warcisław IX i Barnim VII. W listopadzie tego samego roku z rozkazu króla udała się polska delegacja pod przywództwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby na sobór w konstancji który miał na celu za żęgnanie schizmy w kościele. Poruszona została tam sprawa pogańskiej Kłajpedy, której chrystanizacja faktycznie rozpoczęła się dopiero po jej odzyskaniu przez Litwę. W obronie pogan Paweł Włodkowic napisał traktat O władzy cesarza i papieża w stosunku do wiernych, w którym bronił praw innowierców do zakładania własnych państw i do obrony przez najazdami. Sporu polsko-krzyżackiego na soborze nie udało się rozstrzygnąć, ale paszkwil prokrzyżacki Jana Falkenberga skierowany przeciwko Polsce osłabił pozycję Zakonu na arenie międzynarodowej. Na soborze udało się uregulować ostatecznie kwestie przynależności do polski słowacji która miała zostać w rękach polskich. Władcy węgierscy będą mogli się o nią ubiegać tylko w sytuacji wygaśnięcia obecnej linii panującej w Polsce. W kolejnych latach Król Polski podjął więc działania zmierzające do przełamania izolacji politycznej Polski na arenie międzynarodowej. W tym celu delegacja polska poprosiła papieża Marcina V o rozstrzygnięcie sporu polsko-krzyżackiego. Rokowania jednak nie pomogły i w 1422 roku znowu wybuchła wojna (tzw. wojna golubska), przerwana pokojem nad jeziorem Melno. Na jego mocy Polska otrzymała Nieszawę, Murzynowo i Orłowo, natomiast Litwa definitywnie zachowała Kłajpedę. Jan zawarł też w 1422 roku sojusz z margrabią brandenburskim Fryderykiem I Hohenzollernem. Rozważał również propozycję objęcia tronu czeskiego ze strony walczących z Zygmuntem husytów, którą ostatecznie odrzucił.

Jan w 1428r, podpisał tzw. statuty warckie, które umożliwiły szlachcie duże przywileje. Za to w 1432r, pod koniec życia Jan uchwalił też pokój z zbuntowaną słowacką szlachta, nadając im przywileje koszyckie.

śmierć[]

Jan, zmarł prawdopodobnie na zawał serca,jednak podaje się w to wątpliwość, gdyż niektórzy historycy uważają, że został otruty przez sługę, przekupionego przez krzyżaków

Advertisement