Alternatywna historia
Advertisement

Andreas Bathory, polsk biskop (1589-99), målad 1688-1703 - Skoklosters slott - 98170

Jan III(1592-1648)-Cesarz Zjednoczonej Korony Polsko-Litewskiej z dynastii Batorych

Życiorys[]

Przed wstąpieniem na tron[]

Jan urodził się 25 grudnia 1592 roku jako syn ówczesnego Cesarza Zjednoczonej Korony Polsko-Litewskiej, Bolesława V. W wieku 18 lat postanowił studiować Teologię na seminariach w wielu państwach Europy. Dzięki temu, Jan w 1612r. został Biskupem Warmińskim, i przyjął drugie imię Andrzej. Był on zarazem drugim w historii Polski władcą, który został duchownym, zaraz po Bolesławie pobożnym z dynastii Małachowskich, a stanowisko to miał piastować przez następne 10 lat, aż do Śmierci swojego Ojca.

Panowanie[]

Jan został koronowany na Cesarza 13 marca 1622r, a dwa dni później na Księcia Siedmiogrodu. W 1624r, poślubił on Henrykę Burbon, która dała mu w 1625r syna Stanisława, późniejszego Stanisława I. Małżeństwo Jana z "Burbonką", jak nazywano ją na ulicach XVII Krakowa stanowiło później podstawę do udowodnienia swoich praw do Cesarskiego tronu przez Burbonów po śmierci Jakuba I Sobieskiego

Wojna o Siedmiogród[]

Po zajęciu przez Austriaków Śląska za panowania Bolesława VII*, Habsburgowie zwrócili swoją uwagę ku Księstwu Siedmiogrodu, ojczystej ziemi Dynastii Batorych.

Do pierwszej ofensywy Cesarza doszło w 1629r, podczas bitwy pod Sybinem, wygranej przez wojska Polskie i jej Husarię.

Austriacy jednak zwyciężali w kolejno: Bitwie pod Kluz napoką(1630), II bitwie pod Sybinem(1633) oraz finalnie, w bitwie pod Gderią(1635). Spowodowało to, że w wyniku Traktatów Karpackich zawartych w 1637r. Jan III oficjalnie utracił i tak coraz bardziej alienowany przez Dwór Cesarski Siedmiogród.

Początek wojen z Szwedami[]

Znaczący wzrost potęgi Szwecji pod rządami dynastii Wazów, w tym Zygmunta I, coraz silniej niepokoił Jana. Do pierwszego konfliktu doszło podczas Wojny Kurlandzkiej, trwającej od 1639r., do 1647r. Szwedzi oblężyli stolicę Kurlandii, Mitawę. Oblężenie trwało 10 miesięcy, jednak Wojska Polskie zdołały przebić się na tyły wroga, by wyswobodzić miasto 13 marca 1642r.

Do kolejnych starć doszło w Bitwie pod Lipawą, zakończoną kolejną porażką Szwedów(1.02.1644) lub w II Bitwie pod Piltyniem(19.10.1646). Tak więc Wojna Kurlandzka, została wygrana przez Polaków i Litwinów, zaś porażka Szwecji przyśpieszyła upadek Zygmunta, na którego miejsce wskoczył Karol IX Waza.

Rokosz Piekutowskiego[]

Jerzy Sebastian Lubomirski

Andrzej Aleksander Piekutowski-Przywódca rokoszu Piekutowskiego

W 1650r. Szlachta, niezadowolona z wysokich podatków podczas Wojny Kurlandzkiej, postanowiła wszcząć rokosz, czyli bunt Szlachty. Dowodził nimi Andrzej Aleksander Piekutowski herbu Lubicz. Zbrojna grupa opanowała kilka powiatów na terenie dzisiejszej Białorusi, jednak wojskom Polskim udało się go zdławić. Na ciekawostkę należy dodać fakt, że Piekutowscy są spokrewnieni z innym rodem, Szymańskimi herbu Ślepowron, do których należy Hrabia Dopiewa, Kajetan, który był mężem Księżnej koronnej Edyty do 2013r.

Lata 1653-1668[]

W następnych latach po rokoszu Piekutowskiego, coraz starszy Cesarz w zasadzie nie ruszał się z Zamku Batorych położonego pod Krakowem. Większość jego obowiązków przejął dwór, a regentem został jego syn, Stanisław, późniejszy Cesarz Stanisław I, ostatni z dynastii Batorych.

Śmierć[]

Cesarz zmarł na powikłania po operacji usunięcia spróchniałego zęba. W ranę wdała się infekcja.

Advertisement