Alternatywna historia
Advertisement


Karol I(1878-1934)- Pierwszy Król Polski z Dynastii Habsburg-Tondel w latach 1919-1934. Potomek króla Polski Kazimierza IV.

Życiorys[]

Karol I narodził się 1 maja 1878r. w Wiedniu, jako jedyny syn Janusza Tondela i Gizeli Habsburg arcyksiężniczki Austro-Węgier. Młody Karol jako wnuk Franciszka Józefa I cesarza Austro-Węgier. Często obracał się wśród najwyższych sfer Wiedeńskiej arystokracji, w tym samego Cesarza z którym miał bardzo dobre relacje i często brał udział w polowaniach w towarzystwie dziadka. W 1890 zmarł ojciec Karola i ten odziedziczył po nim majątek ziemski na terenie Galicji. W 1898 poślubił Zofie Siedzikówne lwowską Arystokratkę. Z tego związku pochodziło dwóch synów Stanisław III który objął tron po śmierci ojca i Jan który w 1945 roku został księciem Cieszyna i założyciel bocznej linii dynastii.

I Wojna Światowa(1914-1918)

Król Karol

Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914r, Karol wstąpił do Legionów Polskich gdzie poznał Jóżefa Piłsudskiego którego bardzo polubił. Do Rosji z terenów Austro-Węgier wyruszyły Legiony Polskie. Wraz z wojskami Niemieckimi, Zajęto tereny Królestwa Kongresowego, a nad okupowanymi terytoriami kontrolę sprawowała rada regencyjna, która miała wybrać Króla. Rada regencyjna, której zadaniem było wybrać Króla, miała do wyboru kilku Monarchów lub książąt, jednym z kandydatów został Karol który zgłębiając swoje korzenie dowiedział się że jego dalekim przodkiem był król Polski Kazimierza IV. Rada, wybrała 17 lutego 1919r na Króla właśnie Karola, którego koronowano 28 lutego 1919 na katedrze w Wawelu na Pierwszego od prawie 123 lat Króla Polski. Podczas pierwszych lat panowania Król często wizytował na froncie podczas wojny Polsko-Bolszewickiej, która zakończyła się ostatecznie zwycięstwem strony Polskiej.

Lata 1920-1934[]

W 1920 Polska na mocy postanowień traktatu Wersalskiego Polska uzyskała Pomorza Gdańskie(bez Gdańska) i Wielkopolskę oraz śląsk cieszyński. W 1921r w Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy między Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919–1920. 17 marca 1921 przyjęto Konstytucję marcową. Wprowadzała ona ustrój monarchii konstytucyjnej. Przez następne lata, Król wraz z swoimi synami, Stanisławem(Późniejszy Stanisław III) i Janem, zyskiwał popularność wśród Polaków m.in biorąc udział w pierwszych obchodach odrzyskania niepodległości w 1925r

Od 1930 roku król zaczął podupadać na zdrowiu z tego też powodu co raz częściej w królewskich obowiążkach zaczął zastępować go jego syn książę Stanisław.W czerwcu 1934 lekarze byli poważnie zaniepokojeni stale pogarszającym się stanem zdrowia króla. 30 czerwca1934 król po raz ostatni spotkał się z rodziną i ministrami. Król Karol zmarł 1 lipca 1934 o godz. 13:25. Jego śmierć była dość dużym szokiem, a to, że wielu ludzi płakało, dowodzi na to jak już system był zakorzeniony w kraju.

Advertisement