Alternatywna historia
Advertisement
Kazimierz III

Kazimierz III (ur.1261,zm 1320)Król Polski z dynastii Małachowskich.

ŻYCIORYS[]

PRZED OBJĘCIEM TRONU[]

Kazimierz urodził się w 1261 r., jako najstarszy syn Władysława III Wielkiego i Katarzyny Angielskiej. Miał młodszą siostrę Konstancje która została żoną króla Węgier Andrzeja III ostatniego przedstawiciela rodu Arpadów na tronie węgier. W chwili narodzin na tronie Polskim zasiadał jego dziadek Bolesław V Pobożny. W wieku 9 lat po śmierci dziadka i koronacji ojca na króla został następcą królewskiego tronu. Od 6 roku życia wychowywał go ojciec który zaszczepił w nim zainteresowanie historią. To za jego panowania powstała kronika Krakowska napisana przez kanonika Piotra z Krakowa. W wieku 27 lat poślubił Jadwigę Habsburg córkę króla Niemiec Rudolfa I która była w latach 1279-1286 była żoną margrabiego Brandenburgii-Salzwedel Ottona VI małego który zrezygnował z małżeństwa w celu wstąpienia do zakonu templariuszy. Ze związku z Jadwigą miał Syna Stefana i córkę Elżbietę. W wieku 40 lat po śmierci ojca został koronowany na nowego króla Polski.

PANOWANIE[]

Pierwsze dwa lata panowania król spędził na ugruntowywaniu swojej pozycji w tym celu wyruszył on na wielki objazd kraju. W 1306 roku doszło w sąsiednich Czechach do wygaśnięcia czeskiego rodu Przemyślidów w wyniku czego na tamtejszym tronie zasiadł z koligacony z poprzednią dynastią książe Karyntii Henryk. Król Kazimierz poparł jednak kandydaturę bratanka swej żony Rudolfa Habsburga który powoływał się jako kandydant na tron jako mąż Ryksy Elżbiety wdowy po królu Wacławie II. Ostatecznie osadzenie Habsburgów na tronie Czech zakończyło się niepowodzeniem z powodu śmierci Rudolfa w 1307r. Wkrótce jednak monarcha postanowił wmieszać się w konflikt na Węgrzech popierając na tron tego kraju Karola Roberta Andegaweńskiego przeciwko królowi Ottonowi z rodu Wittelsbachów. Tym razem interwencje w sąsiednim królestwie zakończyła się powodzeniem i na tronie węgierskim zasiadł ostatecznie Karol I Robert z którym król Kazimierz zawarł sojusz. W następnych latach w państwie panował pokój i porządek. Na początku 1315 roku król Kazimierz III zlecił kanonikowi krakowskiemu Piotrowi napisanie kontynuacji kroniki Wielkopolskiej napisanej za rządów dziadka władcy Bolesława V Pobożnego.Kronika została ukończona w 1317 roku i opisuje ona okres panowania królów Władysława III Wielkiego i obecnego władcy Kazimierza III.Od 1318 roku zaczął mieć problemy ze zdrowiem i podobnie jak ojciec stał się człowiekiem religijnym.Także jak ojciec podjął decyzję o oddaniu Zakonowi krzyżackiemu Pomorza Gdańskiego co też budzi spore kontrowersje wśród Historyków.

Śmierć

Król Kazimierz III zmarł w 1320 roku z powodu wylewu krwi do móżgu.

Advertisement