Alternatywna historia
Advertisement
Kazimierz II Zjednoczyciel Portret z XVII w

Kazimierz II Zjednoczyciel (ur. 1171, zm. 1238) Książe Polski w latach 1200-1202 od 1202-1238 pierwszy król Polski z dynastii Małachowskich. Zdobył tron w wyniku spisku możnych którzy obalili księcia Polskiego Mieszka III Starego. Dzięki swoim talentom dyplomatycznym został uznany przez innych Piastowskich książąt jako nowy władca Polski co doprowadziło do koronacji Kazimierza na Króla Polski i zakończenia okresu rozbicia dzielnicowego. W 1225 dzięki pomocy zakonu krzyżackiego podbił Prusy.

ŻYCIORYS[]

NARODZINY I MŁODOŚĆ[]

Kazimierz urodził się w 1171 r., jako pierwsze i jedyne dziecko Krzysztofa Małachowskiego i Barbary Wojciechowskiej. Z tej przyczyny był istnym oczkiem w głowie swych rodziców. Został oddany na wychowanie na dwór księcia Polski Mieszka III Starego w Poznaniu. Odebrał on gruntowną edukację, zwłaszcza w dziedzinach militarnych i administracji. Jak się okazało, Kazimierz był wybitnym uczniem i w efekcie wyrósł na dobrego administratora, dowódcę i dyplomatę.

PRZED PRZEJĘCIEM WŁADZY[]

Po osiągnięciu dorosłości wyjechał z Poznania i udał się na Pomorze Gdańskie gdzie wziął udział w uroczystości nadania klasztoru w Oliwie przez księcia Pomorskiego Sandora I . Przebywał na pomorzu do 1191 r . Po powrocie nie zabawił długo w Poznaniu i udał się do Kalisza gdzie był dworzaninem Mieszka Młodszego syna Mieszka III Starego. W 1198 powrócił do Poznania i wspólnie z innymi możnymi zaczął szykować spisek w celu obalenia Mieszka III.

OBALENIE MIESZKA III STAREGO[]

Na początku 1200 r zakończono ostatnie przygotowania do spisku. 5 maja podczas uczty na poznańskim zamku doszło do aresztowania księcia i jego stronników przez spiskujących możnych pod przywództwem Kazimierza Małachowskiego.

ZJAZD POZNAŃSKI[]

Po obaleniu księcia Mieszka zastanawiano się nad kandydaturą na nowego władcę. W związku z tym postanowiono zwołać zjazd w Poznaniu który miał zadecydować o wyborze nowego władcy. Na zjazd przybyli Władca Śląska Bolesław I Wysoki , Władca Raciborza Mieszko I Plątonogi i Władcy Mazowsza i Małopolski Konrad I Mazowiecki i Leszek Biały wraz z biskupem Krakowskim Gedką i wojewodą krakowskim Mikołajem Gryfitą.

Podczas zjazdu doszło do sporu pomiędzy piastami który to z nich miał by objąć tron Polski. Wówczas arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz zgłosił kandydaturę na księcia Polski przywódzce spisku Kazimierza Małachowskiego. Niezdecydowani Piastowie w obawie przed wybuchem wojny domowej postanowiło zaakceptować Kazimierza jako księcia Polskiego. Kazimierz Małachowski został koronowany na księcia polski 5 września 1200r.

PANOWANIE

Po objęciu władzy wziął ślub z Zwinisławą córką Mieszka III. Od początku panowania starał się o zgodę papieża Innocentego III na koronacje na Króla Polski. W tym celu 1 grudnia 1201r wysłano do Rzymu prośbę o wydanie zgody na koronacje królewską. Dnia 13 marca przyszedł List papieski w którym wyrażono zgodę na koronację. Kazimierz został koronowany 15 listopada 1202r w Poznaniu przez Arcybiskupa Henryka Kietlicza na pierwszego 0d 1076 króla Polski. Zainteresowanie Kazimierza II sprawami pomorskimi wiąże się ze uroczystym spotkaniem Króla Polskiego z królem duńskim Waldemarem II, podczas którego próbowano rozstrzygnąć sprawy sporne i ustalić strefy wpływów. W lipcu 1210 Król Kazimierz wspólnie z piastowskimi książętami spotkali się wraz z duchownymi hierarchami w Borzykowej, w celu nadania szerokiego immunitetu kościelnego. W 1224 roku rozpoczął przygotowanie do wyprawy w celu podboju Prus by raz na zawsze usunąć zagrożenie łupieżczymi najazdami które rujnowały głównie Mazowsze i pomorze Gdańskie. W tym celu wysłał poselstwo do Rzymu w celu uzyskanie przez wyprawę statusu krucjaty. Papież Honoriusz III udzielił zgody na zorganizowanie krucjaty na ziemie pruskie w której mieli wziąć udział rycerstwo polskie. Król Polski Kazimierz II po zgodzie papieża poprosił do dodatkowo o wsparcie zakon krzyżacki pod zwierzchnistwem Wielkiego Mistrza Hermanna von Salzy na co wielki mistrz wyraził zgodę. Wyprawa wyruszyła na wiosnę 1225r.Zamias zapuszczać się w głąb pruskiego walki koncentrowały się początkowo wzdłóż linii wisły. W trakcie wyprawy rozpoczęto budowę Torunia który początkowo pełnił charakter Twierdzy która miała na celu utrzymania kontroli na tym terytorium. Następnie wyprawa ruszyła na region zwany Pomezanią który został dość szybko opanowany i rozpoczęto budowę Kwidzynia. Podczas opanowywania regionu doszło do bitwy pod Dieżgonią która zakończyła się pokonaniem sił pruskich. Do końca lipca skonsolidowano władzę nad Pomezanią. W dość krótkim czasie opanowano Pogezanie na terenie której rozpoczęto budowę Elbląga. Podczas ochraniania Pogezani doszło do wielkiej bitwy pod nowo budowanym Elblągiem wy wyniku którego doszło do dziesiątkowania sił pruskich w wyniku czego doszło do opanowania całości Prus co skutkowało zwycięstwem sił chrześcijańskich. W następnych latach doszło do rozbudowania i nawracania resztek plemion pruskich na chrześcijaństwo. W 1238r zmarł w wieku 67 lat król Polski Kazimierz II Zjednoczyciel uważany za jednego z najlepszych władców polski w historii. Po nim na tronie zasiadł jego syn Henryk I

Advertisement