Alternatywna historia
Advertisement

Edward II% 2C King of England

Kazimierz IV Mocny(ur. 10 maja 1321 zm.24 października 1388)- Król Polski z dynastii Małachowskich.

Życiorys[]

Przed wstąpieniem na tron[]

Kazimierz, urodził się jako starszy syn ówczesnego władcy, Stefana I 10 maja 1321r. Miał on młodszego brata, Władysława(Późniejszy lennik Bratysławski i założyciel gałęzi dynastii, Małachowskich Słowackich znanych tez jako Władysławowie Słowaccy). Mały Kazimierz, za młodu był strasznym rozrabiaką, z tego co możemy wyczytać w książce "Był sobie król. Poczet Małachowskich":

"Imaginacja 8

Mały Kazio, za młodu dał się w znaki wszystkim mieszkańcom dworu, Od dwórek, po samego Króla. Rozrabiał, biegał, i ciągle na kogoś wpadał"

Albo podobne informacje można wyłapać z odcinka z kanału Historia bez cenzury, Wojciecha Drewniaka pt. "Małachowskie koksy":

"Młody książę, mimo dostojności za panowania, jako młodziak wielce rozrabiał(…)"

W 1344r, Król postanowił wydać młodego następcę tronu za córkę wielkiego księcia Litewskiego Olgierda, Elżbietę.

W następnych latach, Kazimierzowi urodziła się piątka dzieci, Władysław(Późniejszy Władysław IV), Jadwiga, Elżbieta, Maria(Późniejsza Królowa Węgier jako małżonka Zygmunta Luksemburskiego), i Kunegunda. w 1364r, z powodu śmierci Matki Kazimierza, Karoliny, Król Stefan Podupadł na zdrowiu, i wtedy przez dwa lata Kazimierz podjął regencję w imieniu króla.

Panowanie[]

Z powodu zagrożenia zakonem Krzyżackim, oba państwa, Polska, i prawie kilkanaście razy większa Litwa, zawarły sojusz. jednocześnie, Książe Władysław, Przyjął Chrzest z rąk Polskiego duchownego. Na wojnę z zakonem, udał się też właśnie król Kazimierz, który podczas Bitwy o Kłajpedę, stoczonej w czerwcu 1370r. Mimo, że bitwa ta została przegrana przez połączone sił Litewsko-Polskie, Król wsławił się ratując życie swojemu szwagrowi. To właśnie wtedy też, zyskał przydomek "Mocny". Niestety, Polska i Litwa były zmuszone podpisać traktat w Malborku, który odebrał Litwie Kłajpedę nałożono na nią Haracz na rzecz Krzyżaków. w 1376r, Król zawarł z Dynastią Gryfitów panująca na pomorzu, że jego najmłodsza córka, Kunegunda Szczecińska, wyjdzie za mąż z Barnimem III Wielkim, księciem Szczecińskim. w 1387r, Młodszy Brat Kazimierza, odszedł w wieku 54 lat w swoim zamku książęcym w Bratysławie, gdzie miał Lenno nadane mu przez Króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego. Potomkowie Władysława, zwanego później Bratysławskim, władali terenami Słowacji, aż do utraty Słowacji za Jana II w 1541r, kiedy Królestwo Węgier zajeło księstwo. Warto dodać, że potomkowie Władysława Bratysławskiego rządzili Polską aż do 1575r, kiedy władze objął książę Siedmiogrodu, Stefan II Batory, pochodzący z Linii Siedmiogrodzkiej(Potomkowie Izabeli, prawnuczki Władysława).

Śmierć[]

Nie za wiele wiadomo o jego śmierci, jednak prawdopodobnie przejadł się minogami.

Advertisement