Alternatywna historia
Advertisement


Stanisław Bogusław I(1944-2021)-Król Polski z dynastii Habsburg-Tondel

Życiorys[]

Przed wstąpieniem na tron[]

Stanisław Bogusław przyszedł na świat 16 maja 1944r. w Niepołomicach gdzie jego rodzina przebywała w areszcie domowym na rozkaz generalnego gubernatora Hansa Franka. Jego rodzicami byli następca tronu Książe Stanisław który zasiadał na tronie jako król Stanisław IV i pochodzącą z małopolski Wiktorią Stróż. W dzieciństwie rodzina nazywała go Bogusiem. W wieku 13 lat zachorował na świnkę która spowodowała że książę stał się Bezpłodny. Mając 18 lat rozpoczął studnia na uniwersytecie krakowskim gdzie studiował zarządzanie i stosunki międzynarodowe. Od 1990 roku zaczął sprawować rządy w imieniu ojca który zaczął podupadać na zdrowiu m.in brał udział w podpisaniu dokumentów dotyczących akcesji do Unii Europejskiej. Po śmierci ojca został koronowany na nowego króla Polski. Był on czwartym władcą z dynastii Habsburg-Tondel

Panowanie[]

Król boguś

Przewodził on, obok cesarza Austrii Ottona I 68 zlotem dynastii Habsburg Lotharingien w Krakowie. Król Polski uroczyście witał każdego z Austriackiej rodziny Cesarskiej.

Wraz z następnymi latami, coraz ważniejsza stawała się kwestia sukcesji tronu po śmierci króla. Jak wiadomo, nie miał on Dzieci, co sprawiło że na następczynię tronu(bez tytułu księżnej koronnej) wytypowano jego siostrę, Księżną Pruską Teresę. W przeciwieństwie do brata, Teresa posiadała dwójkę córek, z czego starsza, ówczesna księżna Poznania Edyta(ur. 17.06.1976r) została w 2010r matką.

W 2018r, Król wyszedł za Hannę Modrzejowicz, wdowę. Nowa królowa nie cieszyła się zbytnią popularnością zarówno w kraju, jak i w rodzinie Królewskiej. Próbowała narzucić swoją wolę reszcie rodziny, co zaje się wspominać obecna królowa w swojej autobiografii.

Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa w 2019r, Król żył w kwarantannie.

śmierć[]

Król zmarł na powikłania związane z przejściem Covid-19.

Advertisement