Alternatywna historia
Advertisement


Stanisław III(1900-1954)-Król Polski w latach 1934-1954 z Dynastii Habsburg-Tondel

Życiorys[]

Przed wstąpieniem na tron[]

King of Poland

Stanisław III narodził się 13 lutego 1900r. w Wiedniu, jako syn Karola Habsburg-Lotharingien-Tondela, syna Arcyksiężniczki Gizeli Habsburg, i Zofii Siedzikównej, Lwowskiej Arystokratki. Młody Stanisław, jako prawnuk Cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa I, Często obracał się wśród najwyższych sfer Wiedeńskiej arystokracji, w tym samego Cesarza. Gdy Stanisław miał 14 lat, wybuchła I wojna światowa, z powodu zastrzelenia przez Serba Następcy Cesarskiego tronu, Franciszka Ferdynanda. Do wojny, początkowo zapowiadającej się na mały konflikt, Dołączyła Rosja, po niej Niemcy, potem Francuzi, Następnie Brytyjczycy w obronie zaatakowanej Belgii. Wojna rozkręcała się na dobre.

I wojna światowa(1914-1918)[]

Wraz z zajęciem przez legiony Piłsudzkiego(Którego ojciec Stanisława, Karol, osobiście poznał i bardzo się z nim polubił) oraz armię Niemiecką terenów Królestwa Kongresowego w 1915, oraz ustanowieniem tam w akcie listopadowym Królestwa Polskiego, Stanisław miał 15 lat. Rada regencyjna, której zadaniem było wybrać Króla, miała do wyboru kilku Monarchów lub książąt, jednak ostatecznie, w 1919r, rada wybrała Karola na pierwszego Króla Polski od prawie 123 lat niewoli. Tak więc, Stanisław III został następcą tronu młodego Państwa Polskiego .

Lata 1920-1934[]

W 1920r, Stanisław Poślubił Szlachciankę z Wielkopolski, Elżbietę Dąbrowską, słynną "Elizę", która dała mu dwa lata później syna, przyszłego króla Stanisława IV. W 1930r, Stanisław pojechał w imieniu schorowanego Karola na spotkanie z Królem Zjednoczonego Królestwa Jerzym VI.

Panowanie[]

Po śmierci swojego ojca w 1934r, Stanisław został koronowany na króla 5 lipca 1934r. Jedną z pierwszych rzeczy którą zrobił król, to spotkanie z.... Adolfem Hitlerem. Jak zapisał Stanisław w swoim dzienniku, możemy wyczytać że:

"Spotkałem się z Kanclerzem. Wbrew temu co mówią, jest on zainteresowany reformami, nie tworzeniem imperium"

Relacje Polsko-Niemieckie były w tym czasie dobre. Kwitł Handel, a podczas Pogrzebu Piłsudzkiego sam Hitler przybył do Krakowa na nabożeństwo.

Wszystko się jednak zmieniło, kiedy minister spraw zagranicznych Józef Beck zmienił politykę kraju, i podpisał porozumienie z aliantami w 1939r. Sprowadziło to na kraj olbrzymie nieszczęście w postaci II wojny światowej.

II wojna światowa[]

Rodzinę Królewską obudzono we wczesnych godzinach porannych donosząc o bombardowaniach Niemieckich na kraj. Już 2 godziny później w radiu leciało orędzie do narodu

"Rodacy! Dnia 1 września agresor Niemiecki wypowiedział nam wojnę. Wzywam wszystkich do walki zbrojnej(…)"

Rodzina Królewska, postanowiła zostać w Krakowie, by dodać otuchy Rodakom. Tak więc gdy Wermacht wkroczył do stolicy, Rodzinę Królewską przeniesiono do Pałacu w Niepołomicach, i tam nałożono areszt domowy. Tymczasem Polski rząd ewakuował się za granicę.

W 1941r, wraz z rozpoczęciem operacji Barbarossa, Król ponownie spotkał się z Hitlerem. Adolf nie zgodził się na bardziej lekkie traktowanie rodaków Stanisława, ale pozwolono mu wygłosić kolejne orędzie, którego jednak nie wygłosił.

Akcja Burza i powstanie Warszawskie[]

Wraz z odwróceniem karty na froncie wschodnim, i natarciem armii czerwonej na armię Niemiecką, Polskie państwo podziemnie zaczęło przygotowywać plan powstania. Tak, powstał plan o kryptonimie "Akcja Burza", zakładający powstania w całym kraju.

Pierwsze walki zaczęły się 12 czerwca 1943r w Warszawie(Słynne powstanie Warszawskie), Lwowie, Wilnie, Nowogródku, Poznaniu, i Krakowie. Stolice oficjalnie wyzwolono 17 listopada 1944r.

Powodzenie akcji Burza, zmusiło Stalina i Aliantów do zmiany planów wobec Korony Polskiej. Tak, podpisano w 1945r układy Krakowskie, w których Polska zatrzyma swoje ziemie z przed wojny, jak i ustrój.

Traktat Florencki[]
MapChart Map (33)

Ziemie Polskie po traktacie Florenckim. Na niebiesko zaznaczono tereny przyznane Polsce + Księstwo Cieszyńskie

3 czerwca 1945r, wraz z kapitulacją Niemiec 26 państw podpisało traktat Florencki. Polska, dzięki niemu zyskała nowe tereny(woj. Zachodniopomorskie, Gdańsk, Pruskie, zielonogórskie, śląskie), oraz protektorat, księstwo Cieszyńskie zajmujące Śląsk cieszyński(pod panowaniem Jana, młodszego brata Stanisława III)

Lata powojenne[]

Referendum Republikańskie[]
MapChart Map (31)

Referendum w sprawie Republiki

Rząd na uchodźctwie, który w 1939r uciekł za granicę, przez całą wojnę obwiniał rodzinę królewską o kolaborowanie z okupantem, czego miernym dowodem był zdjęcie Króla i Adolfa Hitlera podczas jego wizyty w Krakowie. Po powrocie do kraju rząd pod wodzą generała Władysława Sikorskiego żądał przeprowadzenia referendum w sprawie usunięcia Monarchii. referendum przeprowadzono, jednak poparcie dla Króla było tak duże, że w zaledwie kilku województwach powiedziano TAK dla zniesienia monarchii. Obywatele za to odwołali rząd, a w wyborach do parlamentu w 1948r zwyciężyła koalicja demokratyczna pod wodzą partii, która jest obecnie jedną z głównych sił politycznych w Polsce-PPL. Polskiej partii Liberalnej

Lata 1950-1954[]

Już podczas wojny, Księciu Stanisławowi, Następcy tronu, narodził się syn, książę Stanisław Bogusław, a dwa lata później Księżna Teresa. Do roku 1952, Król Stanisław III posiadał już 5 wnuków.

W 1949r, Polska była jednym z pierwszych państw w NATO. Kraj odgrywał kluczową rolę, gdyż był najdalej na wschód wysuniętym państwem niekomunistycznym, graniczącym z blokiem wschodnim(Czechosłowacka republika ludowa, Transylwańska rep. lud., Węgierska rep. lud. Rumuńska rep. lud. Bułgarska rep. lud. Jugosławia, Albania, ZSRR), przez co był kraj ważny pod względem strategicznym. Polska stanowczo potępiła ograniczanie swobód obywatelskich w krajach układu Praskiego, min. Węgierską wojnę domową między zwolennikami demokracji, a rządzącą Węgierską partią ludową.

W międzyczasie, w 1952r, nastąpiło pierwsze po Anschlussie Austrii spotkanie obu rodzin panujących Polski i Austrii(Austria zachowała monarchię w wyniku zmiany stron w 1916) w ramach zlotu dynastii Habsburg-Lotharingien.

W 1953r, Król przeżył tragedię. Królowa Eliza, zginęła w wypadku samochodowym szofer Krakowskiej Syreny stracił przytomność. Auto rozbiło się o latarnię. Nikt nie przeżył. Stanisław III podupadł przez to na zdrowiu, podobnie jak jego daleki przodek, król Polski z dynastii Małachowskich Stefan I(te dwie dynastie są ze sobą spokrewnione przez Marię Węgierską, królową Węgier, córkę Króla Kazimierza IV, syna Stefana) po śmierci jego żony, Karoliny Saskiej.

Śmierć[]

Król zmarł 23 lipca 1954r na udar mózgu.

Advertisement