Alternatywna historia
Advertisement


Władysław IV(1347-1411)-Król Polski z dynastii Małachowskich

Życiorys[]

Richard III% 2C King of England

Przed wstąpieniem na tron[]

Władysław urodził się 20 kwietnia 1347r, jako Pierwszy(i jedyny) syn, oraz najstarsze dziecko króla Kazimierza IV.

Miał on 3 siostry Jadwigę,Marię(Późniejsza Królowa Węgier, Maria Luksemburska), oraz Kunegundę Szczecińską. Młody Książę wychowywał się pod okiem Janka z Czarnkowa, podkanclerza koronnego.

W wieku 23 lat lat, Władysław wraz z ojcem brał udział w Wojnie o Kłajpedę, przegraną przez połączone siły Litewsko-Polskie. Gdy siostra Władysława, Kunegunda Szczecińska w 1376r wyszła za Barnima III, księcia Szczecińskiego, Książę(i Król) zyskał kartę przetargową w razie wygaśnięcia dynastii Gryfitów, dot. przejęcia księstwa.

Panowanie[]

Władysław wstąpił na tron jako 41-latek, po śmierci ojca, Kazimierza IV mocnego.

Już za pierwszych lat panowania, nowy król musiał zmierzyć się z przeszkodami, min. Wojną Zachodniopomorską.

Wojna Zachodniopomorska.[]

Gdy w 1391r, Brandenburgia pod wodzą Hohenzollernów, zajęła księstwo Szczecińskie, w którym wymarła bezpotomnie po Barnimie III dynastia Gryfitów(istniała jeszcze w księstwie Wołogowskim), Król, powołując się na ustalenia z 1376r, wyruszył przyłączyć do korony królestwa Szczecin. Jednak przed śmiercią, Barnim potajemnie cofnął ustalenia, i uzgodnił z Hohenzollernami, że to oni przejmą szczecin po jego śmierci. Kiedy Władysław przybył do Szczecina by się koronować, usłyszał, że ustalenia które zawarł z Barnimem jego ojciec, są nic nie warte, gdyż Hohenzollerni, Elektorzy Brandenburscy, mają przejąć kontrole nad Szczecinem. Tak więc, wybuchła Wojna Zachodniopomorska pomiędzy Polską, a Brandenburgią. Szczególnie warta przyjrzeniu się jest słynna bitwa o bramę świny, zakończoną spektakularną przegraną Polaków. to podobno podczas tej bitwy, Król Władysław stał się ranny w przyrodzenie, przez co nie mógł mieć dzieci. Przegrana ta, sprawiła, że miesiąc później, w maju 1393r, podpisano Traktat Szczeciński, włączający Tereny Księstwa Szczecińskiego Do Brandenburgii.

Wielka wojna Krzyżacka i bitwa pod Grunwaldem[]

w 1409r, Zakon Krzyżacki pod wodzą Urlicha von Jungingena, zaatakował Polskę i Litwę, pod pretekstem nie płacenia przez Litwinów Haraczu.

Pierwsze Posunięcie Krzyżaków, nastąpiło z Kłajpedy, w kierunku Wilna. Wielki Książę Litwy, Władysław Jagiełło spotkał się podczas rozejmu na zimę na przełomie 1409 i 1410r z Władysławem. Uzgodniono, że w 1410r, odbędzie się próba odciągnięcia Krzyżaków z północy na rzecz południa, gdzie planowano starcie w dzisiejszej gminie Grunwald. do bitwy tej, doszło w kwietniu 1410r, gdzie połączone siły Polsko-Litewsko-Rusińskie, stanęły naprzeciw sił Krzyżaków, wspartych przez niektórych rycerzy zachodnioeuropejskich(głównie z ŚCR). Bitwa, została zakończona rozgromieniem sił Krzyżackich, i śmiercią von Jungingena. rok później, nastąpiło podpisanie pokoju Poznańskiego, na mocy którego Polska zajęła pomorze gdańskie, a Litwini odzyskali Kłajpedę. w następnych miesiącach, coraz bardziej schorowany król Władysław, cierpiał na wiele chorób, spowodowanych np. otyłością(podgara,itp.)

Śmierć[]

Król Władysław IV odszedł 7 sierpnia 1411r, najprawdopodobniej na zawał serca. z powodu braku potomków, władze po nim odziedziczył kuzyn Zygmunt I Słowacki, syn stryja Władysława, Władysława Bratysławskiego.

Król Władysław nie ma dobrej opinii. pisano o nim jako o słabowitym, i bardziej zainteresowanym uciechami niż krajem. w ostatnich latach życia, król się roztył, co z pewnością spowodowało jeden z czynników jego śmierci.

Potomkowie Zygmunta I, rządzili Polską do 1575r, głównie w linii Władysławów Słowackich, oraz od 1575r w linii Siedmiogrodzkiej, której pierwszym przedstawicielem był Stefan II Batory słynny "Młot na Moskali"

Advertisement