Alternatywna historia
Advertisement

Zygmunt I(1350-1415)-Król Polski z dynastii Małachowskich


Życiorys[]

Przed objęciem tronu[]

Zygmunt, urodził się w 1350r, jako syn Władysława Bratysławskiego, brata Króla Kazimierza IV.

Jego ojciec, posiadał tytuł księcia bratysławskiego, z powodu lenna nadanego mu przez króla Węgier w 1349r, obejmującego Słowację, jednak to właśnie od Bratysławy, stolicy lenna, Władysława zwano Bratysławskim.

5408319

W 1371r, w wieku 21 lat, Zygmunt otrzymał tytuł Księcia Koszyckiego(kolejne lenno nadane przez króla Węgier dzięki zapobiegliwości jego ojca) od króla Zygmunta Luksemburskiego i jego żony, Marii, która była kuzynką Zygmunta(gdyż była córką Kazimierza). od najmłodszych lat, Zygmunt raczej nie był przygotowywany do objęcia tronu Polski, a bardziej do urzędu następnego księcia Bratysławskiego. Jako że Zygmunt urodził się już w Bratysławie, związki z Koroną miał raczej sentymentalne.

Panowanie[]

Książę Bratysławski[]

W 1390r, Zygmunt wziął udział w wojnie z Osmanami podczas bitwy o Sofię, przegraną zresztą przez połączone siły Węgiersko-weneckie. Zygmunt tam, wraz z swoimi oddziałami jako lennik króla był pod wodzą Węgier. W 1392r udał się w podróż po półwyspie Apenińskim w trakcie pobytu w Florencji poznał niejaką Annę Medycejską córkę Jana Medyceusza który w tym czasie rządził Florencją w której się zakochał. Dzięki wpływom na węgierskim dworze uzyskał od króla Węgier zgodę na to małżeństwo do uroczystości ślubnej doszło w połowie 1393r po powrocie z Włoch. Z tego związku pochodził jego jedyny syn Jan. Jeszcze w 1393 Zygmunt dowiedział się od swojej kuzynki Marii że po śmierci jej brata króla Władysława IV zostanie nowym władcą polski gdyż jej brat z powodu rany odniesionej w przyrodzenie nie będzie mógł mieć dzieci. Ta wiadomości bardzo go zaskoczyła gdyż nie był przygotowywany do objęcia tronu w Polsce.

Król Polski[]

Zygmunt wstąpił na tron jako 61-latek, będąc koronowanym w Krakowie 13 lipca 1411r na Króla Polski. Z powodu osłabienia pozycji króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego, Zygmunt wykorzystał sytuację, zmusił Luksemburczyka do uznania Słowacji jako nie lenno, a pełnoprawną własność Rodu Małachowskich(do panowania Jana II, ostatniego z linii Słowackiej, wszyscy następcy tronu mieli tytuł Wielkiego księcia Słowacji).

Za jego rządów nastąpiło po raz kolejny znaczne przybliżenie Litwy i Polski. Uzgodniono, że w razie wymarcia dynastii panującej na Litwie, Małachowscy przejmą po niej władzę.

ŚMIERĆ[]

Zygmunt zmarł w 1415r, po zaledwie 4 latach rządów. do dziś nie wiadomo przyczyny zgonu.

Potomkowie Zygmunta, Jan I, Bolesław VI, Zygmunt II, Jan II, będą rządzić Polską z Słowackiej linii rodu aż do śmierci tego ostatniego w roku 1575r. Wtedy też, na tron wstąpi pierwszy przedstawiciel ródu Batorych który był powiążany z Małachowskimi.Był to Stefan II Batory

Advertisement