Alternatywna historia
Advertisement


Zygmunt II(1434-1506)- Król Polski w latach 1487-1494,Cesarz Zjednoczonej korony Polsko Litewskiej w latach 1494-1506 z dynastii Małachowskich

Życiorys[]

Przed objęciem władzy[]

Zygmunt przyszedł na świat 24 stycznia 1434 w Krakowie jako najstarszy syn króla Polski Bolesława VI i jego żony Elżbiety Burgundzkiej. Miał dwójkę rodzeństwa brata Ludwika i siostrę Izabellę(Jej wnukiem był pierwszy władca Polski z dynastii Batorych Stefan II Batory).Od urodzenia posiadał tytuł Wielkiego Księcia Słowacji gdyż był to tytuł który nosił każdy następca tronu. Od wczesnego dzieciństwa miał talent do nauki kilku języków. W wieku 15 lat mówił po łacinie, niemiecku, francusku i włosku. W wieku 16 lat został wysłany na uniwersytet w Bolonii gdzie spędził cztery lata podczas pobytu we Włoszech zainteresował się architekturą i sztuką. Po powrocie z Włoch doszło do zaaranżowania jego małżeństwa z księżniczką brunszwicką Elżbietą z Dynastii Welfów z tego związku pochodził jego jedyny syn Jan przyszły Jan II który był ostatnim władcą z dynastii Małachowskich z linii słowackiej. Po ślubie wraz z zoną wyjechał do Wilna gdzie pełnił funkcję namiestnika w imieniu swego ojca w Wielkim księstwie Litewskim. Przebywał tam do 1487 kiedy to zmarł jego ojciec król Bolesław VI.

Zygmunt-iii-waza

Panowanie[]

Pierwsze Lata Panowania[]

Zygmunt II został koronowany na Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego 25 Kwietnia 1487r. W pierwszych latach panowania kontynuował starania o koronację cesarską które rozpoczął jego ojciec. W 1490 przyszedł na świat następca tronu książę Jan. Jego narodziny były istnym cudem gdyż para królewska od momentu zawarcia małżeństwa nie mogła się doczekać potomka. Dnia 1 mają 1494 odbyła się koronacja króla Zygmunta II na cesarza. Władce koronował papież Aleksander VI. Na koronację przyjechało wielu możnych Polsko-Litewskich a także Książe pomorski Bogusław X Wielki i Książe Halicki Jan Olbracht

Wojny Z Turkami[]

Cesarz Zygmunt planował wielką wyprawę zbrojną do Mołdawii w celu odbicia od Turków ważnych czarnomorskich portów: Kilii i Białogrodu, ustanowienie polskiego zwierzchnictwa nad Mołdawią i podbój Krymu. W 1497 rok 40 tys. wojsk cesarskich ruszyło na południowy wschód. Po udanym oblężeniu Suczawy i zwycięskiej bitwie pod Koźminem w której Turcy, Tatarzy i Wołosi zostali pokonani przez wojska Polsko-Litewskie. Doszło do podporządkowania Mołdawii i otworzeniu drogi w kierunku czarnomorskich portów. Pod koniec 1497r zdobyto Kilię i Białogród. 16 maja 1499r, doszło do bitwy pod Odessą, wygraną zresztą przez prące na Krym wojska Polsko-Litewskie, podczas której prawdopodobnie po raz pierwszy użyto jednostek kawalerii na wzór Husarii sformowanej w 1501r. 13 maja 1500 podpisano pokój na mocy którego przyłączono do Polski Krym i miasta czarnomorskie a Mołdawia stała się lennem polskim.

Fundacje artystyczne

Podczas planowania cesarza Zygmunta II rozpoczęto budowę renesansowego pałacu na zamku na Wawelu.Podczas życia cesarza wybudowano skrzydło północno-zachodnie.Budowę tę kontynuował jego syn Jan II.W Wielkim Księstwie Litewskim w którym był namiestnikiem przed wstąpieniem na tron był fundatorem dzieł późnogotyckich,przede wszystkim kompleksu klasztornego wileńskich bernardynów i kościoła św. Anny,a prawdopodobnie też obronnych cerkwi w Małomożejkowie i Synkowicach.

Śmierć

Zygmunt II zmarł 24 sierpnia 1506 z powodu zawału serca.

Advertisement