Alternatywna historia
Advertisement
Flaga RPSZN
Witaj! Aktualnie znajdujesz się na stronie należącej do Europe by Neuro (EBN) w którym edytuje użytkownik – Neuro 121

Proszę o nieedytowanie stron tego uniwersum bez zgody autora (No chyba że chodzi o poprawki – wtedy tak)

Unia Polsko-Szwedzka – to idea wysuwana w roku 2020 przez monarchę Rzeczypospolitej Trojga Narodów – Mikołaja Tareńskiego o połączeniu Rzeczypospolitej Rusinów, Litwinów i Polaków oraz Imperium Szwecji w jedno państwo które realizowałoby siedemnastowieczną ideę Szweckiego króla – Karola Gustawa X, o połączeniu Polski i Szwecji w jedno państwo, oraz uczynienia Morza Bałtyckiego swoistym jeziorem wewnątrz jego państwa. Mikołaj Tareński proponował aby państwo to nazwać Federacją Bałtycką (Foederatio Balticae) a stolicą uczynić (po zajęciu go przez Rzeczpospolitą) Gdańsk [1] lub utworzyć nowe miasto które znajdowało by się na brzegu Bałtyku[2]. Pomysł próbował być realizowany dwa razy, jednak za każdym razem Imperator Szwecji, kolejno August i Karol odrzucali tą propozycję z powodu ich własnej koncepcji Wielkiej Skandynawii [3]. Według Planu Hermowicza propozycja ta miała być również składana w roku 2036, jednak zrezygnowano z tego, kolejny Monarcha Polski – Kamil Berdziński zawiesił ten plan na rzecz projektu unii personalnej z Bohemią.

Przypisy[]

  1. Jeden z większych portów na Bałtyku – Centrum handlu morskiego starej Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Proponowana nazwa "Bałta"
  3. Polegającej na zjednoczeniu Danii, Państwa Norwegów, Islandii i Grenlandii w jedno państwo nazywane Skandynawią (Ze stolicą w Kalmarze)
Advertisement