Alternatywna historia
Advertisement
Cykl Bojowiański

IMPERIUM CIE WZYWA!
Witaj! Aktualnie znajdujesz się na stronie należącej do tzw. Cyklu Bojowianskiego zapoczątkowanego przez użytkownika Damian 121 odnoszącego się nie tylko do wielkiego Imperium Bojów, Władcy imperium Bojów i dzielnych Bojów od Boja począwszy, lecz także do nacji, osób i wydarzeń czasem zmyślonych całkowicie lub w pewnym stopniu historycznych, które w uniwersum Alternatywnej Historii wpłynęły w mniejszym większym stopniu na sytuacje zewnętrzną lub wewnętrzną celtyckiego państwa (np. Konflikt Bałkański)

Autor z jednej strony zachęca do edytowania i wzbogacania treści artykułów należących do cyklu o nowe wątki, ale też prosi o zachowanie "realistycznego" klimatu. Ave!

Władcy Imperium Bojów inaczej Kalwowie byli szlachetnie urodzonymi i dobrze wykształconymi mężczyznami pełniącymi najwyższy urząd w państwie Wielkiej Bohii. W najdawniejszych czasach, za panowania Cianów tron był zazwyczaj automatycznie dziedziczony przez najstarszego syna zmarłego monarchy. Wraz z wygaśnięciem dynastii Cian' Dee, dawni szlachcice, wodzowie, druhowie i bogacze zaczęli ogłaszać siebie spadkobiercami Dagdy II i rościli swe prawa do tytułu imperatora. Rywalizacja pretendentów i ich zwolenników doprowadziła do trzydziestoletniego rozpadu I imperium Bojów na pomniejsze państwa:

 • Lugey - rządzonej przez Maximusów
 • Bohemii - rządzonej przez Irrajów
 • Słowakii - rządzonej przez Bellowaków
 • Meney - rządzonej przez Trewerów zdanek

Rozpad wielkiego imperium na drobniejsze państewka i niestabilność wewnętrzna sprawiły, że rozległe ziemie bojowe stały się celem ataków barbarzyńców: Teutonów, Gallów, Goidelów, Daków i Etrusków. W sytuacji zagrożenia przedstawiciele czterech królewskich rodów - zgodnie z legendom - spotkali się w trakcie łowów i przyrzekli między sobą, że będą dążyć do zjednoczenia się Imperium. Wydarzenie to określamy ,,Przysięgą sześciu łowców", choć nie wiadomo czy jest ono historyczne. Ostatecznie na wielkim wiecu w Bohemii okrzyknięto Kalwina z rodu Bellowaków zwierzchnim władcą imperium Bojów (Kalwem), stojącym najwyżej w hierarchii społecznej choć nad prowincjami nadal rządzili z nadania Kalwa przedstawiciele zacnych rodów podporządkowani swemu najwyższemu władcy,

eoeoeoeo siema z tej strony misterkurwa dałn dzisiaj bedziemy grac w majnkraft bedy na majnfox strefa siedzi seseessseewegwrhrhhbairoulwvliu


siurek ktury pierdzi

Dynastia Cian 'Dee hua piao[]

Władcy Bojów[]

Nazwa Ród/dynastia czasy rządów Uwagi Zajmowany teren
Cian I Cian 'Dee 800-750 p.n.e
 • Pierwszy legendarny władca Bojów właściwych
 • Legendarny założyciel dynastii Cian'Dee
 • Uczynił z góry Rilph swoją siedzibę i stolice plemienia Bojów właściwych
400px-Cesko-kraje
Lug ??? 750-740 p.n.e
 • młodszy brat Ciana I i założyciel plemienia Lugiów
 • W chwili śmierci ojca Cian II miał 10 lat, więc rządy przejął za zgodą ludu na 10 lat jego stryj Lug
 • zaaranżował ślub Ciana II z córką wodza Volków Belena - Danu
 • Zmarł w wyniku choroby
400px-Cesko-kraje
Cian II Starszy Cian 'Dee 740-690 p.n.e
 • Przejął władze na krótko po śmierci stryja Luga w wieku 20 lat.
 • Rok po objęciu władzy pozbył się wszystkich przeciwników politycznych i poślubił Danu łącząc tym samym Volków i Bojów właściwych w jedno plemię;
 • W wieku 25 lat uczynił z wzgórza Rilph centrum kultowo-religijne, gdzie połączył bóstwa bojowskie i volkiańskie w jeden panteon
 • Okrzyknął siebie jedynym sługą bogów i stał na czele bojowskiej religii
 • Mając 40 lat powołał drużynę książęcą i rozpoczął tworzenie armii.
 • Zginął w trakcie obrony plemienia przed wrogimi Wrekenami mając 50 lat.
400px-Cesko-kraje
Danu ??? 690-685 p.n.e
 • Gdy zginął 50-letni Cian II Starszy i pozostawił po sobie 15-letniego Ciana III i 10-letnią Arimed uznano, że Cian III jest za młody, żeby rządzić, więc ustanowiono jego matkę Danu na tronie na pięć lat w charakterze regenta;
 • Nakazała zbudować u podnóża wzgórza Rilph najcudowniejszy i najnowocześniejszy gród w całym plemieniu - Danyys, gdzie przeniosła swą siedzibę i swych następców
 • Na samym zaś wzgórzu Rilph powstała z jej rozkazu druga po Danyys najcudowniejsza i największa miejscowość - Primea, gdzie znajdował się ośrodek kultu bogów i rozwijała się nauka i kapłaństwo
 • Zbudowano w Danyys na cześć jej zmarłego ojca królewski pałac Bellenis
 • W zemście za śmierć męża, Danu z zaskoczenia odebrała wschodnie terytoria Wreknaną (m. in. Bol'Boah)
400px-Cesko-kraje
Cian III Młodszy Cian 'Dee 685-660 p.n.e
 • Po skończeniu się regencji Danu, 20-letni Cian zasiadł na tronie, jako suwerenny władca
 • Ukończył proces tworzenia silnego, zorganizowanego wojska i większość rządów poświęcił wojną zjednoczeniowym
 • W pierwszej kolejności dopełnił zemstę za śmierć ojca i podbił całą Wreknanie, kończąc swój podbój na podporządkowaniu sobie dawnej stolicy Wreknan - Magnums;
 • Ważne wydarzenie historyczne: Cian III zjednoczył prawie wszystkie plemiona bojowiańskie zamieszkujący dzisiejsze Czechy. Jedynie Bohowie pozostawali niezdobyci i groźni dla rodzącego się państwa
400px-Cesko-kraje
Dagda Cian 'Dee 660-630 p.n.e
 • Urodził się jako drugie dziecko Ciana III i jego konkubiny Celestii. Obiął rządy, jako świecki władca, podczas gdy starszy Cian IV stanął na czele wojska, a młodszy Arawn stał się arcykapłanem Patrimey. Opiekował się także siostrami: Bryghid i Creidhne
 • Zaręczył się z lugijską księżną Beagh, jedyną córką pewnego możnowładcy, który wzamian za pomoc w wojnie domowej zapisał swoje ziemie w spadku Bojom;
 • Odbił z rąk Bohów krainy historyczne: Bol'Brik, Bol'Lidh'Lons i Bol'Lyon-yo
 • Zasłynął ze swych wypraw łupieżczych w Teutonii
Hryp

Nazwa Ród/dynastia czasy rządów Uwagi Zajmowany teren
Ogma Cian 'Dee 630-625 p.n.e
 • Ogma był jedynym synem Dagdy i Beagh. W czasie swych rządów musiał walczyć z synem Ciana IV - Lueyem;
 • Ważne wydarzenie historyczne: Ogma podbił całą Bohie jednocząc Bohemie i tworząc państwo Bojów. Odziedziczył także część Lugey po śmierci dziadka.
 • Ważne wydarzenie historyczne: Ogma stworzył pismo ogamiczne i scentralizował władze
 • Podzielił zajmowany teren na: Bohemie i odziedziczoną Lugeye, gdzie rządził bezpośrednio oraz na zamieszkiwaną przez nieprzyjacielskich Bohów Bohie, gdzie osadził Bryghid, aby poskromiła i udobruchała dzikich Bohów.
 • Osadził w Primei Creidhne, jako arcykapłana, by po pięciu latach od zajęcia urzędy ją zgładzić za spisek przeciw niemu. Od tej pory arcykapłan był wybierany przez lud
Ogma Państwo
Cian V Okrutny Cian 'Dee 625-600 p.n.e
 • Gdy zmarł bezdzietnie Ogma, wybrano 15-letniego Ciana V - syna Lueya - na władce Bohemii
 • Cian zasłynął z bezwzględnego tępienia opozycji, za co otrzymał przydomek ,,Okrutny"
 • Stłumił wielkie powstanie Bohów po śmierci Bryghidy i przejął bezpośrednią kontrole nad Bohiom.
 • Prowadził kampanie wojenne przeciwko plemieniu Olyghanów w zemście za wspieranie Bohów w trakcie ich powstania.
Bohemia i Słowakia

Kliknij, aby przyjrzeć się lepiej

Camulos Cian 'Dee 600-590 p.n.e
 • Po zamordowaniu Ciana V i szybkiej śmierci małego Ciana VI, władze nad państwem przejął najstarszy żyjący syn Ciana V - Camulos, oddając swemu młodszemu bratu Mabonowi Bohie we władanie w jego imieniu, a Dian 'Cechta posłał na nauki do mędrca Ulloha.
 • Ważne wydarzenie historyczne: Za panowania Camulosa podbito większość Słowakii oraz całą Lugeye sercową
 • Camulos wydał dekret swych postanowień, w którym podzielił swoje państwo na: Bohie, Bohemie, Lugeye pierwotną, Lugeye sercową, Słowakie Olyghanską i Wielką Słowakie;
 • Zginął w wyniku zamachu przeprowadzonego przez Brakhundów
Camulos państwo

Kliknij, aby przyjrzeć się lepiej

Abellio i Aengus Cian 'Dee 590-588
 • Po zamordowaniu Camulosa pozostawił on po sobie dwóch osiemnastoletnich synów - Abellia i Aengusa.
 • Między ludem nie było zgody, który z braci powinien zostać wodzem państwa Bojów. Wybrano więc obydwóch. Abellian władał Bohemią, Lugeą pierwotną i Lugeą sercową, zaś Aengus Wielką Słowakią i Słowakią Olyghańską.
 • Ważne wydarzenie historyczne: Abellio zaatakował Aengusa, a Aengus zaatakował Abellio. Doszło do dwuletniej krwawej wojny domowej, która bardzo osłabiła państwo.
Nie wiadoma pozostaje kwestia terytorialna w trakcie wojny między braćmi. Prawdopodobnie była ona taka sama, jak za Camulosa.
Annan Cian 'Dee 588-575
 • Po zabiciu Abellio i zrzuceniu z tronu Aengusa, zabrakło potencjalnego męskiego kandydata, który mógłby przejąć tytuł wodza. Dian 'Cecht chciał poświęcić swe życie rozmyśleniom i poszukiwaniom mądrości. Mabon rządzący Bohią uważał władanie całym państwem za zbyt odpowiedzialne stanowisko i propozycje odrzucił, jednocześnie jednak sugerując tron swej córce Annan. Możnowładcy nie mający alternatywny, niechętnie ją ogłosili pierwszą władczynią Bojów.
 • Annan przywróciła poważnie zachwiane przez wojujących braci struktury państwowe, przywróciła administracje i scentralizowała władze
 • Zmarła w trakcie porodu, ale jej córka Lejda przeżyła.
Annan państwo

Kliknij, by przyjrzeć się lepiej

Dagda II Cian 'Dee 575-500
 • Przejął władze, wybrany przez wiec, po śmierci Annan

Advertisement