Alternatywna historia
Advertisement

Władysław Gomułka (ur.6 lutego 1905, Białobrzegi Franciszkańksie zm.17 września 1976, Warszawa)- I sekretarz PSRR w latach 1956-1976. Zastrzelony przez członka opozycji 17 września 1976.

Biografia[]

Wybrany na I sekretarza w 1956, po śmierci Bieruta. Z początku próbował załagodzić konflikt wewnętrzny między Polakami, a Niemcami (Prusakami). Jednak gdy to mu się nie udało proponował zlikwidowanie PASRR, na co jednak nie zgodziły się władze ZSRR.

W 1961 wpływy ZSRR zaczęły rozszerzać się na Europę Południową. W sierpniu tego roku Rosjanie włączyli Rumunię jako jedną ze swoich Republik. W 1964 to samo stało się z Węgrami. Odpowiedzią na to był sojusz Francusko-Brytyjski z 1965 i wprowadzenie probrytyjskiej dyktatury w Bułgarii. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 wojska radzieckie przekroczyły granice z Czechami, na co Zjednoczone Królestwo odpowiedziało przekroczenie granicy Turecko-Radzieckiej i Radziecko-Bułgarskiej już 23 sierpnia. W ciągu kilku tygodni konflikt rozwinął się w II wojnę światową. 4 września na wezwanie brytyjskie odpowiedziała Japonia, która zajęła kraje: Nadmorski i Chabarowski w ciągu niespełna 72 godzin. Po ataku Japonii koalicja antykomunistyczna została zaatakowana przez Chiny. W tym samym czasie Brytyjczycy zajęli neutralny Afganistan i zaatakowali ZSRR od południa. W październiku do wojny po stronie Brytyjskiej dołączyły Niemcy. Do 1972 front europejski ustabilizował się na linii Odra-Sudety-Dunaj(Węgry)-Karpaty(Rumunia), a na dalekim wschodzie na linii Lena-Mandżuria.

W marcu 1973 Brytyjczycy przebili się przez góry Kaukazu i zagroziły miastom- Krasnodar i Wołgograd. Z polecenia Breżniewa część polskich dywizji pod dowództwem gen.Jana Śliwińskiego skierowano na Kaukaz w celu obrony miast. Utworzyło to lukę w okolicach Zielonej Góry, gdzie przebiły się oddziały francuskie pod dowództwem pułkownika Jeannou Lacazego. Następstwem ofensywy była operacja "Inquisition" pod dowództwem Johna D. Frosta, w wyniku której Brytyjczycy odcięli znaczną część armii radzieckiej na Dolnym Śląsku. W 1975 do wojny dołączyły Stany Zjednoczone. W maju tego roku pierwszy transport żołnierzy amerykańskich dotarł do Hamburga. Wsparcie dostali też Japończycy, którzy w wyniku współpracy z Amerykanami zajęli Kamczatkę, północne Chiny i znaczną część Mongolii. Przy wsparciu amerykańskim koalicja antykomunistyczna przebiła się przez Dunaj i Karpaty, skracając front do linii Warta-Tatry-Dniestr. W sierpniu 1976 koalicja dotarła do linii Wisła-Bzura-Wisła. W tym samym czasie wojska wojska Labradorskie pod dowództwem płk. Kazimierza Welfa (późniejszego króla) wykonały desant w Prusach Wschodnich, zajmując Królewiec i proklamując Republikę Polski-Prus z Kazimierzem Sabbatem na czele.

14 września ogłoszono początek ewakuacji Warszawy. Z miasta wywieziono cenne zabytki, rozmontowano większość linii produkcyjnych oraz niszczono budynki po lewej stronie Wisły. 17 września o 17:00 ostatnie przemówienie w zniszczonym mieście wygłaszał sekretarz Gomułka. O 17:24 na scenę wszedł Jan Walczak- wypuszczony tydzień wcześniej z więzienia Pawiak opozycjonista. Wyciągnął on z pod płaszcza pistolet i oddał trzy strzały w kierunku I sekretarza. Władysław raniony 3 razy w klatkę piersiową wykrwawił się na stole operacyjnym w szpitalu praskim pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie o 18:04. Władzę po nim przejął Edward Gierek.

Advertisement