Alternatywna historia
Advertisement

Władysław III Jagiellończyk, zwany również Krzyżowcem to Król Polski, Węgier i Czech panujący w latach 1434 - 1465. Zwycięstwo w Krucjacie Warneńskiej i momentalne odsunięcie Osmanów od spraw Bałkańskich zapewniło Władysławowi niesamowicie silną pozycję a fortunny bieg wydarzeń nadał mu władzę nad kilkoma okolicznymi państwami i ustanowił go jednym z najpotężniejszych monarchów w Europie. Okres jego panowania nad Polską, Litwą, Czechami i Węgrami nazywa się Pax Jagellonica, ze względu na ponad 10 letni okres pokoju panujący w Europie Wschodniej, Południowej i Centralnej na skutek jego rządów. Zginął 10 grudnia 1465 roku nieopodal Królewca na skutek odniesionych ran w boju, swoją ostatnią wolą mianując swojego brata królem Polski a swojego jedynego syna Karola królem Czech i Węgier, oraz był jednym z głównych powodów dla których Prusy zostały bezpośrednio anektowane do terenów państwa Polskiego, o co poprosił przed śmiercią.

Biografia[]

Advertisement