Alternatywna historia
Advertisement

ARTYKUŁ POWSTAŁ W CELACH CHUMORYSTYCZNYCH I MA NA CELU URAZIĆ MIŁOSZA MAPPERA

Wielkie Księstwo Jaworzańskie - Państwo w Europie Wschodniej mające dostęp do niewolników z Afryki.

* Głowa Państwa: Książę, Miłosz Kowal-Raperski III

* Szef Rządu: Kanclerz, Mały Kuktas Toms

* Stolica: Jaworzno

* Język Urzędowy: raperski

 • Waluta: ssij mi fiuta
 • 1 smf - 100 dildosów
 • PKB: 0 USD
 • PKB Na Osobę: 0 USD
 • Rolnictwo: 0%
 • Usługi seksualne: 101%
 • Przemysł 0%
 • Wojsko 0%
 • Bezrobocie 100%
 • Zasoby Naturalne: żadne
 • Metropolia: 0%
 • Lasy 0%
 • Pola Uprawne 0%
 • Zbiorniki Wodne 0%
 • Bunkry Przeciw Atomowe 99%
 • 1% Kopalnie
Advertisement