Alternatywna historia
Advertisement

Wojna Europejska-wojna w Europie trwająca od 2037 roku d

Mapa WbW 2041

Europa po wojnie

o 2041 roku, rozpoczęta atakiem ZNRN na II Czechosłowację, a później na Królestwo Węgierskie.

Przyczyny[]

 • Atak ZNRN na II Czechosłowacje i Królestwo Węgierskie.

Strony[]

Po stronie ZNRN:

 • Francuska Republika Ludowo-Demokratyczna
 • II Cesarstwo Rosyjskie
 • Austriacka Republika Ludowa
 • II Imperium Osmańskie

Przeciwko ZNRN:

 • II Czechosłowacja
 • Królestwo Węgierskie
 • IV Rzeczypospolita
 • Wielka Brytania
 • Imperium Hiszpańskie

Neutralne:

 • Włochy
 • Nowa Kastynia
 • Estonia
 • Królestwo Greckie

Skutki[]

 • Pokonanie i rozwiązanie ZNRN, Wielka Brytania, II Czechosłowacja i IV Rzeczypospolita przejmują tereny ZNRN. FRLD staje się podległe Imperium Hiszpańskiemu, Królestwo  Węgierskie przejmuje połowę ARL, a Cesarstwo Rosyjskie traci 1/4 ziemi. II Imperium Osmańskie przejmują wspólnie siły polskie i węgierskie.
 • Przywódcy państw strony ZNRN zostają skazani na śmierć.
 • Zginęło 25 milionów ludzi.
Advertisement