Alternatywna historia
Advertisement

Wojna Henowerska (1676-1679)-W 1671 król wyjechał wraz z rodziną do Brunszwiku, którego tereny stały się miejscem walk o ponowne zjednoczenie Księstwa Brunszwiku i Lunenburga. Zimą 1673 Księstwo Brunszwiku zajęło Danneberg. Oburzyło to władcę Lunenburga, który wypowiedział wojnę Księstwu Brunszwiku w 1676. W trakcie walk w 1677 zginął król Ludwik II, podczas obrony zamku na Brunszwiku. W 1677, w wieku 18 lat objął władze Edward I w kraju pogrążonym w wojnie z Lunenburgiem. Dzięki wybitnym umiejętnością hetmana Andrzeja Lipskiego udało się wojnę wygrać w końcu 1679. Po zjednoczeniu wszystkich ziem brunszwickich, król przyjął tytuł "Księcia Hanoweru".

Advertisement