Alternatywna historia
Advertisement

WSCHODNIANEUROPKA1580

Rzeczpospolita Obojga Narodów, Chanat Krymski i Imperium Osmańskie w 1580 roku.

Wojna Polsko-Turecka- Konflikt zbrojny toczony w latach 1581-1589 pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim i Tatarami Krymskimi. Rozpoczął się 5 grudnia 1581, kiedy to wojska tureckie wtargnęły na terytoria Rzeczpospolitej i zajęły Bracław. Do wojny przyłączyli się wtedy Tatarzy, którzy splądrowali Zaporoże. Król Stefan Batory natychmiast ruszył z odsieczą, jednak szybko odniósł porażki pod Zielonym Kamieniem oraz pod Bukami. Jego wojska miały niemal zablokowany dostęp do oblężonych terenów Województwa Bracławskiego. 17 października 1583 Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski zastosował jednak fortel, który przechylił szalę zwycięstwa ze strony Turków na Polsko-Litewską; Zaatakował bowiem wroga wkraczając do Mołdawii przez terytoria Siedmiogrodu należącego do Królestwa Węgier, przy od którego zresztą dostał wsparcie wojskowe. Odniósł wtedy szereg mniejszych zwycięstw. Kiedy Król Batory w końcu mógł wznowić działania wojenne, wszystko wyglądało na to iż ostatecznie to właśnie Rzeczpospolita wygra spór. Krew w żyłach obrońcow zmroziła więc wiadomość, że Turcy oblężyli Bar, ważny punkt strategiczny dopiero co odbity z ich rąk. Rozegrało się trzytygodniowe Oblężenie Baru, w którym około 900 obrońców odpierało ataki armii liczącej około 10 tysięcy żołnierzy. 1 lutego 1585 bitwa została zakończona efektywną szarżą Husarii na Turków z pobliskiego wzgórza. Następne cztery lata upłynęły na kontrofensywie i zdobyciu Siczy Zaporoskiej oraz Północnej Mołdawii. 19 maja 1589 w Kaffie podpisano Rozjem, na mocy którego Rzeczpospolita zdobyła tereny na północy Imperium Osmańskiego oraz Chanatu Krymskiego.

Polska1590

Mapa Rzeczypospolitej w 1590 roku

Advertisement