Alternatywna historia
Advertisement

Wojna Polsko-Turecka (1691-1699)-Po objęciu władzy król Kazimierz V postanowił o szybkiej interwencji w wojnie Austriacko-Osmańskiej, z powodu niepowodzeń Świętej Ligi. W 1684 Osmanie po wielomiesięcznym oblężeniu zajęli Wiedeń, jednak siły katolickie odzyskały miasto pod koniec tego samego roku. Dalsza kampania ograniczała się do walk na terenie Węgier. W 1691 wojska polskie zaatakowały Mołdawię, a Rusini weszli na tereny Chanatu Krymskiego. W wyniku tej wojny doszło do załamania gospodarczego kraju i braku większych zdobyczy terytorialnych, natomiast Austriacy zdobyli cały Siedmiogród jednocząc ostatecznie Węgry. Król jednak za wsparcie cesarza otrzymał od niego tytuł arcyskarbnika i księcia elektora.[]

Advertisement