Alternatywna historia
Advertisement

Przyczyną wojny było objęcie władzy przez Zygmunta III który był wyznania protestanckiego było dość kontrowersyjne, zwłaszcza dla kleru i szlachty litewskiej, którzy woleli by na tronie katolickiego brata Zygmunta, Macieja Ferdynanda. Rozpocznie się wojna między protestantami i katolikami w 1609 r. Zakończona w 1613 zerwaniem unii z Litwą i objęcie w niej władzy przez Macieja Ferdynanda.

Advertisement