Alternatywna historia
Advertisement
Alternatywna historia

Logo W.K

W.K- Wywiad Kolonialny to agencja P.Z.K pełniąca funkcję wywiadu i kontrwywiadu jednocześnie. została powołana 8 lutego 1931 roku. Jej początkowym zadaniem było monitorowanie sytuacji na zamorskich posiadłościach obcych mocarstw ale po zdobyciu Indonezji środkowej została jej nadana również funkcja infiltracji lokalnych grup partyzanckich.

Rudolf "Prusak" Tuliaa[]

Rudolf "prusak" Tuliaa

Rudolf Tuliaa psd.Prusak- To jeden z najskuteczniejszych agentów W.K. Zinfiltrował on radykalną grupę niemieckich osadników w Polskiej Namibii czym samym ujawnił plan zamachu na najwyższego sekretarza Adriana Budkowskiego.

Advertisement