Alternatywna historia
Advertisement

Jak wynika z zachowanych źródłe pisanych i archeologicznych, aż do okresu upadku Rzymu i cywilizacji antycznej z jej zaawansowaną technologią produkowano zbroje różnego typu, również z elementów płytowych. Począwszy od XIX stulecia AUC w związku z regresem rzemiosła (w tym metalurgii), spadkiem poziomu wytwórstwa broni (za wyjątkiem sławnych długich mieczy) zaczęto wytwarzać wyłącznie pancerze, głównie z tworzyw organicznych jak skóra czy róg. Elementy stalowe, szczególnie zaś płytowe były tak drogie, że stać było na nie wyłącznie najbogatszych przedstawicieli klas wyższych społeczeństw Europy, chętnie stosowano różnego rodzaju rozwiązania oparte na zastosowaniu folg, łusek i lamelek z różnych materiałów ( w niektórych przypadkach również stali). W użyciu była też kolcza plecionka ale jej zastosowanie nie było zbyt popularne ze względu na konieczność zastosowania dosyć rozwiniętej technologii i wysoką cenę surowca-drutu stalowego. Z jednolitych blach stalowych wykonywano tylko elementy uzbrojenia chroniące witalne punkty ciała (np. hełmy, bardzo rzadko kirysy) lub ich najistotniejsze części.

Advertisement