Alternatywna historia
AdvertisementZjednoczone Królestwo Niderlandów — państwo położone głównie w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej, będące Monarchią konstytucyjną, złożone z piętnastu prowincji europejskich, oraz kilku prowincji zamorskich, wśród najważniejszych można wymienić Surinam oraz kolonie w Karaibach. Jest członkiem NATO, Unii Europejskiej oraz ONZ.

Advertisement