Alternate History Wiki

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 23 september 2013 kl. 08.35Eric4e Message Wall bidrag 458 byte +458 Skapade sidan med 'Alternativ historia är oftast den term som används för den fiktiva genren vilket förutsätter en subtil förändring av en historisk händelse, som producerar en otrolig r...'