Alternate History Wiki
Advertisement

Alternativ Historia (även förkortas som AH) är mest ofta använda termen för fiktiva genre, där folk skapar sina egna historier en mindre historisk händelse som ger en otrolig rad förändringar i världen, divergerande från OTL och skapar en ny, alternativ och parallell värld. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga uttrycket "om inte om hade varit". Till exempel, vad skulle hänt om Hitler dött i första världskriget, hade då nazismen ändå blivit till? Nej, det skulle aldrig varit Nazi Tyskland någon och ingen Andra Världskrig.

På det vetenskapliga området, var dessa Alternativa Tidslinjer och parallella världar teoretiserade av fysiker i sena 20-talet. De föreslog att tiden har "grenar" som ett resultat av ett stort antal punkter divergens (POD) i det förflutna. Medan vissa tror många grenar förekommer i vårt universum, på grund av många utgångspunkter, andra spekulerar vidare att alla grenar sker samtidigt, och kanske i andra universum. Förändringarna skulle utgöra "alternativa historier," skiljer sig i varierande grad från historien som den utvecklades i OTL.

Advertisement