Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Giriş[]

Yıl 1914, İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nı kazanacak imkanlara sahip. ABD savaşa katılma yanlısı değil. Ele geçirilen Doğu Avrupa bölgelerinden yedek askerler getiriliyor. İrlandalı isyanları İngiltere'nin savaşa girmesini zorlaştırıyor.

Gerçekte Ne Oldu?[]

1914 yılının Haziranı, dünya büyük imparatorluklar tarafından yönetiliyor. Demokrasi ve nasyonalizm Avrupa ve Rusya'nın sokaklarını doldurmuş. Bu düşünceler en çok Balkanlarda tek bir Slav devleti kurmak isteyen Sırbistan'da görülüyor. Düşünceler kaynama noktasına ulaşıyor ve tarihin en büyük savaşlarından biri başlıyor. Savaş 1918 yılında İttifak Devletleri'nin mağlubiyeti ve Versay Anlaşması'nın imzalanması ile sona eriyor. Anlaşmanın etkileri tarihin en büyük savaşlarından bir diğerinin, II. Dünya Savaşının çıkmasına neden oluyor.

Alternatif Olaylar Zinciri[]

1916 yılındaki Jutland Savaşı'nda, Reinhard Scheer İngiliz donanmasını yener ve bu büyük moral olur. Böylece 19 Ağustos saldırısında İngiltere'nin uyguladığı deniz alıkoymasını kırmak daha kolay olur. Bu nedenle izinsiz denizaltı çatışmaları azalır ve ABD savaşa girmez. Amerika'nın yardım etmemesi ve Rus İmparatorluğu'nun çökerek savaştan çıkması İtilaf Devletleri'nin moraline büyük bir darbe olur. İttifak Devletleri Bahar Taarruzu ile İtilaf Devletleri'ni yener. İtilaf Devletleri ile bir bir mütarekeler imzalanır.

Savaş, İttifak Devletleri'nin zaferiyle 13 Ağustos 1918'da sonlanır.

Advertisement